Lierde gaat er 100% voor!

Pilootproject rond bevolkingsonderzoek voor kankerscreening.

In 2023 zullen er in heel Vlaanderen in verschillende gemeenten pilootprojecten plaatsvinden rond de bevolkingsonderzoeken voor kankerscreening. Dit met uiteindelijk doel de inwoners te informeren over deze onderzoeken zodat ze een weloverwogen keuze maken om al dan niet deel te nemen.

Dit pilootproject kadert in een samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Centrum voor Kankeropsporing en wordt in Lierde getrokken door Sari Stoops, Gezonde Buurt, samen met de gemeente en een werkgroep van vrijwilligers.

In Lierde richt men zich specifiek op het bevolkingsonderzoek voor het opsporen van dikkedarmkanker. De totale dekkingsgraad in Lierde bedraagt 63,8 %. Dit betekent dat 36,2 % van de mannen en vrouwen in de doelgroep zich niet preventief laat onderzoeken.

Niet heel slecht, maar we willen beter! We willen in 2023 mensen bewust maken van het belang van screening. Daarom wordt er een traject op gang  getrokken “Lierde gaat er 100% voor!”. We moeten ambitieus zijn, want het gaat over mensenlevens.

De werkgroep heeft heel wat acties in petto de eerste helft van oktober. Dit om op zoveel mogelijk manieren de inwoners van Lierde te bereiken. Hieronder een greep uit de acties:

  • Er zullen op vele plaatsen affiches uithangen waarin het gemeentebestuur op ludieke wijze zijn steun geeft aan de stoelgangtest.
  • In de basisscholen zullen een aantal klassen een speciaal cadeautje maken voor hun grootouders en afgeven in de eerste week van oktober.
  • In het weekend van 7 en 8 oktober zullen er publieke standjes zijn op de markt in Deftinge en de Herfstsportmatinee in Lierde.
  • Via mailcommunicatie werden verenigingen, zorgverleners e.a. op de hoogte gebracht van de actie en gevraagd mee het onderwerp bespreekbaar te maken.
  • Op 17 oktober vindt er een gratis infosessie plaats met Dr. Luc Colemont in OC De Lier, scan de QR-code en schrijf je in.
  • Fervente quizzers, kunnen bij de apothekers een quiz invullen en maken kans op een origineel geschenk.

We hopen dat deze lokale acties mensen bewust maken van het nut van de stoelgangtest en we op die manier mee kunnen zorgen voor de gezondheid van de inwoners van de Lierde.

Contactgegevens:

Sari Stoops, Gezonde Buurt: sari.stoops@cm.be    tel: 0476/70.58.72

Myriam De Clercq, Lokaal bestuur Lierde: myriam.declercq@lierde.be    tel: 055/43.10.31

Foto werkgroep v.l.n.r.: Emmelien Van Belle, Katrien Pletinckx, Schepen van Gezondheid Katelijne Scheirlinckx, Lucretia De Gelas, Paul Loman, Linda De Norre, Sari Stoops, Carmen Bogaert Niet aanwezig: Lieselot Geeraert (Logo Gezond+ vzw)