Zottegem controleert op sluikstorten in schoolomgeving

Naar aanleiding van de(ze) ‘Week van de Handhaving’ die loopt van 2 tot 8 oktober, wil stad Zottegem extra aandacht hebben voor sluikstorten en zwerfvuil. En omdat deze problematiek een thema vormt dat ook voor jongeren belangrijk is, wordt er dit jaar bijzonder ingezet op de (schoolgaande) jongeren van wie verwacht wordt dat zij ook hun afval op een correcte wijze in de vuilbak gooien. Onder het motto ‘Wij letten op: laat je afval niet achter’ wordt vooral gecontroleerd in de schoolomgevingen. Ook minderjarigen kunnen immers voor sluikstorten bestraft worden met een boete die kan oplopen tot 175 euro. Daarnaast wordt ook gerekend op sociale controle bij jong en oud, en wordt verwacht dat men de sluikstorter gaat aanspreken wanneer men ziet dat iemand afval niet op een correct manier achterlaat of weggooit

ZWERFVUILMETERS EN -PETERS

Het stadsbestuur maakt van de Week van de Handhaving ook gebruik om het initiatief met zwerfvuilmeters en -peters in de kijker te zetten. Momenteel telt Zottegem 164 geregistreerde zwerfvuilmeters en -peters die geregeld op eigen initiatief – alleen of in gezins- of groepsverband (zoals de alom gekende Sintgorikspoetsers) – gewapend met vuilzak en afvalprikker op pad gaan om in hun woonbuur het zwerfvuil te lijf te gaan. De stad ondersteunt deze vrijwilligers door het nodige materiaal ter beschikking te stellen en de ophaling van de ingezamelde ‘buit’ te regelen. Wie interesse heeft om ook zwerfvuilmeter of -peter te worden, kan zich melden door middel van een mailtje naar milieu@zottegem.be. Vanuit de stedelijke milieudienst wordt er dan voor gezorgd dat je van start kan gaan.