Brakelse gemeenteraad – Vlaams Belang vindt uitbreiding Rijdt buitensporig duur

Brakel gaat over tot de aankoop van een geluidsinstallatie voor de gemeenteraad na maanden van geklungel

Tijdens de jongste gemeenteraad was er veel te doen rond de aankoop van een stuk grond om het Rijdtdomein wat uit te breiden. Zoals men weet is er heel wat gebouwd op het Rijdtdomein zodat uitbreiding noodzakelijk is om de balans in evenwicht te houden want het gaat hier tenslotte om ‘een groene long’ van Nederbrakel.

Aankoop peperdure grond bij de uitbreiding op de Rijdtmeersen

Op de gemeenteraad informeerde Vlaams Belang raadslid Veronique Lenvain naar de aankoop achtertuin Jagersstraat 42 met als doel uitbreiding van de Rijdtmeersen. Mijn partij is absoluut voorstander van de uitbreiding.

Toch heb ik een aantal bedenkingen, wie heeft het schattingsverslag aangevraagd voor de aankoop? Waarom een bureau uit Herentals met bijkantoor in Gent die de streek niet kent en waarom geen Brakels bureau of minstens iemand van de streek? Wat de schatting zelf betreft, wordt de achtertuin vergeleken met 5 bouwgronden in Brakel, nl. Tenbossestraat, Herreweg, Boekendries, Groenstraat en Nieuwstraat en een recreatiegebied in Diksmuide (1.7 ha). Tenslotte gaat het hier over de uitbreiding van recreatiegrond en geen bouwgrond. Het verslag vermeldt dat het telkens om de vraagprijs gaat en niet om de verkoopprijs, merkte Lenvain op.

Het is onaanvaardbaar dat de aankoop van hondenlosloopweide, die grenst aan de Jagersstraat en aan de Rijdt, niet is opgenomen in de vergelijkingspunten. De gemeente betaalt hier slechts 1/3 van de huidige eenheidsprijs voor een stuk dat een bijkomende uitweg is voor de Rijdt. Dit soort bouwgronden, gelegen aan een aangelegde weg, hebben niets te maken met een ingesloten achtertuintje waar behalve het aanplanten van enkele bomen geen enkele meerwaarde is voor de Rijdt.

Daarbovenop komen er nog extra kosten voor het afbreken van een schuilhuis met een dak in asbestplaten. Hiervoor zal de gemeente ook nog een gespecialiseerde firma moeten betalen om de asbest te verwijderen. De burgemeester zegt dat het gemeentepersoneel de afbraak zal doen, maar dat is niet toegestaan.

De conclusie is dat deze aankoop, tegen de eenheidsprijs van € 410.000 per ha, dit een slag in het gezicht voor de Brakelse belastingbetaler en vooral voor de medeburgers die we vertellen dat er geen geld is voor straatverlichting te plaatsen in de Ronsesestraat. Wij stellen ons grote vragen bij deze manier van handelen, besluit Veronique Lenvain.

De liberale meerderheid keurde dit alleen goed.

Reactie van schepen Peter Vanderstuyf; “alles verliep  volgens het boekje.” 

“De beëdigd schatter werd aangeduid via een overheidsopdracht zoals de wet het voorschrijft.  Als gemeente zijn wij immers verplicht om de voorgeschreven procedures, die de maximale concurrentie willen laten spelen, te volgen. In casu werd die procedure in opdracht van de gemeente gevoerd door CREAT. CREAT is een aankoopcentrale in dienst van de gemeenten  en het is CREAT die de schatter heeft aangesteld via een overheidsopdracht.

Deze beëdigd schatter heeft vervolgens een dossier opgesteld dat door iedereen kon worden ingekeken, dus ook door de eigenaar van de bewuste grond die wij wensten aan te kopen.  Het was dan ook niet meer mogelijk om dan te beginnen onderhandelen. Dat we veel te veel zouden hebben betaald lijkt mij toch bij het haar getrokken. Hier betaalden we 42,86 Euro/m³ terwijl bouwgrond in Brakel al meer dan 100 Euro/m³ kost. Trouwens het bewuste stuk grond is 7 are groot en ligt volgens het gewestplan in recreatiezone en sluit aan bij ons prachtig en groen recreatiedomein ‘De Rijdt’. Ik moet hierbij terugdenken aan de wijze woorden die mijn grootvader altijd tegen mij zei: “Peter, als je ooit een stuk grond kunt kopen dat aan jouw eigendom grenst: DOEN, want zo’n kans krijg je maar een enkele keer in je leven”.

Wat de afbraak van het schuilhok betreft gaat het om een hok van ongeveer 4 op 3 meter met een golfplaten dak dat gemakkelijk door ons personeel kan worden losgevezen en afgevoerd naar ons recyclagepark.”

Brakelse financiën blijven gezond zonder extra belastingen

De meerjarenplanwijziging is eigenlijk een soort opkuis met name het terug in orde zetten van het budget en dit door de  verschillende meer of minder uitgaven en/of opbrengsten in rekening te brengen.

Schepen Peter Vanderstuyf: “Een aantal belangrijke meeropbrengsten zijn o.a. de geplande verkoop van het oud zwembad  (+850.000 Euro), doven van de lichten (+240.000 Euro),…  Er zijn echter ook  meeruitgaven zoals: Hollebeekstraat (-240.000 Euro), Ronsesestraat (-683.000 Euro), aankoop geluidsinstallatie gemeenteraad (-10.000 Euro), heropstarten dossier vernieuwing Cordenuit (-60.000 Euro),…

Ondanks al deze wijzigingen zijn de Brakelse financiën meer dan gezond. Immers 2022 en 2023 gingen de moeilijkste financiële jaren worden en dit omwille van de stijgende inflatie waardoor de loonkost van het gemeentepersoneel met bijna 1 miljoen Euro was toegenomen, abnormaal stijgende energieprijzen en het uit de pan swingen van de prijzen van de bouwmaterialen .

Uit de voorliggende cijfers kunnen we alleen maar concluderen dat Brakel dit schitterend heeft gedaan en dit zonder enige belastingverhoging noch het ontslaan van personeel. Integendeel onze autofinancieringsmarge (AFM) bedraagt voor 2025 liefst 1.505.726 Euro. De AFM heeft immers aan hoe financieel gezond een gemeente is en deze moet van de hogere overheid in 2025 positief zijn.

Als schepen van Financiën ben ik dan ook zeer trots op onze gemeentelijke financiële dienst die telkens weer uitstekend werk aflevert en nauwlettend onze financiën in de gaten houdt.”

Eindelijk een geluidsinstallatie 

Brakel heeft geen raadszaal meer maar gaat nu toch over tot de aankoop van een geluidsinstallatie. Dit is geen overdreven luxe als men weet dat het de laatste maanden huilen met de pet op was. Batterijen waren plat of raadsleden moesten  hun plaats verlaten om elkaar de micro door te geven die dan geregeld niet werkte. Waarnemers konden met moeite begrijpen wat er eigenlijk werd gezegd en vonden deze gang van zaken een gebrek aan respect voor de gemeenteraad!

Ter vergelijking een naburige gemeente als Zwalm heeft al een professionele geluidsinstallatie sinds het tijdperk van burgemeester Basiel Eeckhout en dit is al meer dan twintig jaar geleden.