Forza Ninove mikt op 3 parlementsleden bij de Vlaamse en federale verkiezingen

Zaterdag jongstleden werden de topplaatsen toegewezen voor de verschillende Vlaams Belang-lijsten voor de volgende Vlaamse en federale verkiezingen.

Stemmenkanon en Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer (in 2019 goed voor 56.708 voorkeurstemmen) werd opnieuw aangewezen als lijstrekker van de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement.

Guy D'haeseleer trekt lijst Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen voor Vlaams parlement
©Sophie Richez- Guy D’haeseleer

Huidig Vlaams parlementslid Ilse Malfroot kreeg opnieuw de 6de plaats toegewezen, wat haar een verlengd verblijf in het Vlaams Parlement zal opleveren..

©Sophie Richez – Vlaams parlementslid Ilse Malfroot
©RV Facebook Werner Somers

Voorzitter Guy D’haeseleer is ook tevreden met de herintrede van gewezen gemeenteraadslid Werner Somers in de actieve politiek. Werner Somers ging in 2014 als jurist-vertaler aan de slag bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en verliet in verband daarmee in 2016 de gemeenteraad. Hij behaalde, behalve zijn diploma licentiaat Germaanse filologie, ook de diploma’s master in de rechten (Nederlands recht), Doctor in de rechten (Internationaal recht) en master in de rechten (Belgisch recht). Daarnaast is hij deeltijds universitair docent. Werner Somers zal de 5de plaats bekleden op de Oost-Vlaamse Kamerlijst.

Guy D’haeseleer: “Ik ben zeer tevreden dat ik er mee heb kunnen voor zorgen dat Werner fulltime politiek actief kan worden. Hij is ongetwijfeld een grote versterking voor onze partij en zal mee een belangrijke rol spelen op lokaal en nationaal niveau. We werken tevens verder aan een sterk en deskundig team dat ook in Ninove de hoge verwachtingen zal kunnen inlossen.

Dat Forza Ninove hoogstwaarschijnlijk vanaf juni 2024 niet minder dan 3 parlementsleden in zijn rangen zal tellen, is uniek. Het is de beloning voor de sinds vele jaren uitstekende partijwerking en dito verkiezingsresultaten. Het is absoluut onze bedoeling om nog jaren het bolwerk van het Vlaams Belang te blijven.