Sint-Ceciliafeest bij Harmonie Voor God en Vaderland Bottelare

Eén keer in een jaar vieren fanfares een jaarfeest, genaamd : het Sint-Ceciliafeest. Op zaterdag herdachten we onze overleden muzikanten.

De zondag verzamelden we aan de kerk om eerst de bloemenhulde aan de gedenk monumenten van de beide wereldoorlogen door het gemeentebestuur op te luisteren. Ons jaarlijks Ceciliafeest valt samen met de herdenking van wapenstilstand.

Met een rondgang door de straten en het bezoek van ere voorzitter Gerard Lemmens, stapten wij naar ons lokaal de Patrokring waar we genoten van het feestmaaltijd.
Één van de hoogtepunten van het Ceciliafeest is ongetwijfeld de uitreiking van diploma en decoratie van verdienstelijke muzikanten. Dit jaar waren ze met vijf, en fiere voorzitter Luc Van De Kerckhove deelde samen met schepen Tin De Keukelaire en Pascal Rousseaux de decoraties uit aan:

Hans Opstaele 5 JAAR  Muzikant  Speelt op een Klarinet,

Marina Bonne: 10 JAAR  bestuurslid,

Vincent Maenhout  15 JAAR Muzikant  (speelt op de Bas-tuba),

Nadine Vanhuffel  15 JAAR  bestuurslid

Geert Eeckhout  45 JAAR  Muzikant .( Waarvan 20 jaar als Bestuurslid)  speelt op een Alt -Bariton

Het feest werd afgesloten met de jaarlijkse tombola en enkel muzieknoten zoals t vliegerke waar iedereen mee zong.