‘Lokale en Vlaamse overheid houden lippen stijf op elkaar over opheffing Hotel Geeraard en site Den Bleek als beschermd erfgoed’

Geraardsbergen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed is van plan om de procedure op te starten tot een voorlopige gedeeltelijke opheffing van de bescherming van het gebied tussen de Guilleminburg en de stuwsluis van de Dender (zie kaart). De stad Geraardsbergen laat ook niet in haar kaarten kijken. Het actiecomité ‘Den Dok Blijft’ reageert furieus: ‘Dit voorspelt weinig goeds.’ Het actiecomité betreurt de beslotenheid waarmee de beslissing wordt genomen. ‘De lokale en Vlaamse overheid houden de lippen stijf op elkaar.’

De stad Geraardsbergen laat weten dat het om een voorlopige opheffing van de bescherming gaat als stadszicht van het herenhuis Geeraard met de tuin in Geraardsbergen. ‘Het huis zelf zal nog steeds beschermd zijn’, aldus de stad Geraardsbergen.

Diependaele
Wat de reden is van de voorlopige opheffing, is niet geweten. ‘U neemt het best contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed of het kabinet van minister Diependaele om de reden van het opstarten van deze procedure te kennen’, laat de stad in een schrijven weten.

Voordien namen we contact op met Het Agentschap Onroerend Erfgoed – onder voogdij van Vlaams minister Matthias Diependaele – met de vraag waarom de Vlaamse regering een besluit heeft genomen tot de opheffing van het beschermd erfgoed, nl. het herenhuis Geeraard in de Lessensestraat met tuin en Gebied tussen Guilleminbrug en stuwsluis van de Dender. Van het Agentschap kregen we volgend bericht:

‘Het is belangrijk om te benadrukken dat het over een voorlopige opheffing gaat. Iedereen zal tijdens een openbaar onderzoek de kans krijgen om bezwaren in te dienen over het definitief opheffen van de bescherming. Het is de minister die dan uiteindelijk, mede op basis van de ingediende bezwaren, zal beslissen of de bescherming definitief wordt opgeheven.’

Openbaarheid van bestuur
Niettegenstaande de openbaarheid bestuur, waarbij de burger het recht heeft op dergelijke informatie, worden we van het kastje naar de muur gestuurd. Het actiecomité ‘Den Dok Blijft’ vreest alvast dat de opheffing van de bescherming ernstige wijzigingen tot gevolg zou kunnen hebben. ‘Zo zouden er onder andere geen erfgoedpremies meer kunnen worden aangevraagd en is er geen toelating meer nodig van het Agentschap voor niet vergunningsplichtige werken aan het onroerende goed.’

‘Het behoud van een natuurlijk, historisch en erfgoedkundig kader met zwemrecreatie werd door vele burgers als dé basis van de nieuwe invulling van Den Bleek gezien.’ Het actiecomité vraagt uitdrukkelijk om de erfgoedkundige waarde van deze site te bewaren.

Het actiecomité betreurt de beslotenheid waarmee deze belangrijke beslissing wordt genomen: ‘vreemd in ieder geval dat dergelijke initiatieven worden genomen in tegenstrijd met de beloofde openheid. In het verleden zijn al genoeg erfgoedelementen vaak op slinkse en duistere wijze verdwenen. Het actiecomité moet dit nieuwe dossier wel ter sprake brengen als burgerplatform, wegens het falen van de politieke oppositie,’ besluit woordvoerder Marleen Francq.

Julien Borremans