©Sophie Richez - Sociaal Huis

Lichtjeswandeling voor overleden kindjes

Zondag 10 december organiseert Huis van het Kind een lichtjeswandeling voor al wie een overleden kindje willen herdenken.

Iedereen die ooit een (klein)kindje heeft verloren of iemand wil bijstaan die een (klein)kindje heeft verloren, is welkom. Inschrijven is niet nodig. Starten om 17 uur aan het Sociaal Huis (Burchtstraat 46, Ninove). De wandeling door de stad eindigt in het park waar de aanwezigen de kans krijgen om de naam van hun sterrenkindje te (laten) kerven in een houten hangertje. Begeleid door een warm drankje en een streepje muziek zorgt de stad zo voor een warm moment van samenzijn.

©Sophie Richez – Veerle Cosyns schepen van sociale zaken (sociale tewerkstelling, gezondheidsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, vrijwilligersbeleid, gelijke kansen, sociaal wonen en huisvesting, integratie, armoedebestrijding, kinderwelzijn)

Veerle Cosyns, bevoegd voor sociale zaken: “Een dierbaar iemand verliezen heeft steeds een grote impact op ons welzijn. Als je je kind verliest, gebeurt datgene wat niemand verwacht. Grote dromen worden omgezet in een levenslang verdriet. Alhoewel dat verdriet misschien verzacht over de jaren heen, draag je als ouder het verlies van je kind een leven lang mee. Dat wordt soms vergeten. We vinden het als bestuur maar ook als burger belangrijk ons medeleven te tonen en hen te blijven herinneren. Daarom nodigen we ouders, grootouders, familie of vrienden uit om samen deze kinderen blijvend een plaats te geven. Want zelfs al zijn ze fysiek niet meer aanwezig, in de harten blijven ze een grote plek behouden.”