Kennen autobestuurders nog het STOPTEKEN!

Deze ochtend werd een fietser aangereden aan het Hoofd in Zwalm – kruispunt met de Latemdreef! Wellicht reed de vrachtwagen het kruispunt op zonder de fietser te hebben opgemerkt met dramatische  DODELIJKE gevolgen. Nochtans er staat een duidelijk STOP teken. 

Onze vraag is – wie houdt daar nog rekening mee? 

We deden een steekproef van 15 minuten aan de Latemdreef. Op het einde van de weg vooraleer men het Hoofd nadert staat er verkeersbord B5. Wat zegt het verkeersreglement hierover!

Staat er een stopbord (bord B5)  dan moet je altijd volledig stoppen aan de stopstreep en voorrang verlenen, voor je het kruispunt mag oprijden. Dat wil zeggen: ook stoppen als er geen andere weggebruikers zijn. Stoppen wil zeggen volledig stilstaan met het voertuig.

Onze steekproef bracht aan het licht dat meer dan de helft van de voertuigen effectief niet stopt achter de streep en nog net voor aankomende voertuigen de  weg indraait. Op 15 minuten waren er 12 voertuigen die effectief halt hielden aan het kruispunt. 27 voertuigen reden gewoon voorbij het STOP teken zonder effectief te stoppen.

Aan kruispunt Den Os deden we een steekproef van 5 minuten. Hier stopte 6 voertuigen effectief achter de lijn om voorrang te geven en 19 reden gewoon door zonder effectief te stoppen.

Geen controles meer op voorrang geven?

Men moet tot de vorige eeuw terug gaan toen de Rijkswacht effectief controles deed op het STOP-teken. Vandaag wordt er veelal gecontroleerd door onze politiediensten op snelheid en het GSM – gebruik.