Zestigjarigen werden ontvangen door de SAR in Brakel

Vorige week werden de 60 jarigen ontvangen door de SAR (seniorenadviesraad).  Er waren een 84 – 60 jarigen ingeschreven.

De missie van een SAR bestaat erin om een cruciale rol te vervullen bij inspraak en participatie van ouderen. Het is de bedoeling dat men de  wensen en noden tot bij het gemeentebestuur kan brengen, zodat de 55 plussers op een kwaliteitsvolle en actievere manier ouder kunnen worden, zowel op sociaal, psychisch en lichamelijk vlak vertelde Eric Van Steenberge – vz  van de seniorenraad.