Stéphan Bourlau: ‘Budgettaire ontsporing van Kenniscentrum ondermijnt geloofwaardigheid meerjarenplan.’

Geraardsbergen. ‘De factuur van het Kenniscentrum blijft maar oplopen’, liet raadslid Bourlau tijdens de gemeenteraad van dinsdag 19 december weten. Het kenniscentrum kreeg een vernietigend brandveiligheidsverslag wegens onbereikbaar voor de hulpdiensten. Daarvoor moet de ACV-site worden aangekocht. Kostprijs: €1.500.000. Voor de restauratiewerken van het Abtenhuis de Sint-Adriaansabdij moet de stad €4,5 miljoen ophoesten. ‘De budgettaire ontsporing van het Kenniscentrum ondermijnt geloofwaardigheid meerjarenplan’, laat Bourlau aan de redactie weten. Het stadsbestuur reageerde niet op de interpellatie van de voorman van het Alternatief.

Een paar maanden geleden verscheen een vernietigend brandpreventieverslag van het Kenniscentrum. Raadslid Stéphan Bourlau kwam met het nieuws naar buiten waaruit bleek dat het gebouw onvoldoende bereikbaar blijkt voor de voertuigen van de brandweer. ‘Door de zware tekortkomingen komt de veiligheid van de aanwezigen in ernstige mate in het gedrang. Daarom heeft de brandweer een brandveiligheidsattest C afgeleverd. Dat wil zeggen dat de uitbating niet kan starten mits de vereiste aanpassingen worden doorgevoerd.’

Stéphan Bourlau (het Alternatief)

‘Kortzichtig of stuitende incompetentie’
De bereikbaarheid van het Kenniscentrum kon enkel via de ingang het gebouw van het ACV aan de Zakkaai worden geoptimaliseerd. Om die reden kocht de stad Geraardsbergen de site. Het stadsbestuur maakt van de gelegenheid gebruik om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Het Kenniscentrum zal ook aan zichtbaarheid winnen. Er zal ook een mogelijkheid zijn voor een extra jeugdruimte in een groene omgeving zijn.

Het kostenplaatje van het Kenniscentrum zal daarmee aardig stijgen. De aankoop van de site van het ACV kost €950.000. De sloopwerken en de asbestverwijdering bedragen €160.000. Voor de aanleg van de parking wordt €340.000 begroot. Studiekosten: €50.000. In totaal zal dit €1,5 miljoen meer kosten.

‘Onbegrijpelijk dat een gebrek aan parkeerruimte en de onbereikbaarheid van het Kenniscentrum in de planningsfase niet werd gezien. Voor een project dat ruim de kostprijs van €20 miljoen zal overschrijden, is dat stuitend. Dit getuigt van kortzichtigheid of stuitende incompetentie’, geeft Stéphan Bourlau mee.

In eerste instantie zullen twee van de vier verdiepingen van het Kenniscentrum in dienst worden genomen. De andere twee verdiepingen moeten nog worden afgewerkt. Daardoor kunnen enkel de financiële en de personeelsdienst op korte termijn verhuizen van het Centrum Welzijn naar het Kenniscentrum. Aanvankelijk was het de bedoeling om het gebouw van het Centrum Welzijn, de Poort en de bibliotheek te verkopen. Het Centrum Welzijn wordt voorlopig niet verkocht, want het moet nog heel wat interne en externe diensten huisvesten, maar ook De Poort en de voedselbedeling – die nu op de Maretak site zit – zullen naar deze locatie komen. Door deze operatie zal het gebouw van het Centrum Welzijn niet worden verkocht, waardoor en €810.000 minder zal worden ontvangen.

‘Van in het begin heb ik er mij over beklaagd dat wij hier met een megalomaan bouwproject te maken hebben die het vooropgestelde budget ver zal overtreffen’, stelt raadslid Bourlau scherp vast. ‘Het Kenniscentrum raakt maar niet afgewerkt en men moet nog starten met de renovatie van het ontmoetingscentrum De Lelie.’

Sint-Adriaansabdij
In vergelijking met het laatst goedgekeurde meerjarenplan werden enkele investeringsprojecten toegevoegd, bestaande verschoven naar het volgende meerjarenplan ofwel niet langer weerhouden. Vorig jaar ontving de stad Geraardsbergen de beslissing tot toekenning van een premie voor restauratiewerken aan de Sint-Adriaansabdij. Vanuit Vlaanderen wordt gevraagd om zo snel mogelijk met de aanbesteding en de uitvoering van het project van start te gaan. De uitbetalingsaanvraag dient te gebeuren voor 1 september 2025. De werken moeten voor deze datum zijn uitgevoerd. De totale kostprijs bedraagt €6.494.000. Daarvan moet de stad Geraardsbergen €4.494.000 betalen.

Tot slot wijst Stéphan Bourlau erop dat de schuldenlast van de stad Geraardsbergen van €54.822.352 in 2023 tot €66.228.822 in 2026. Dat is een toename van €11.406.470 op drie jaar tijd.

Julien Borremans