Matthijs Verschraegen lijsttrekker voor Open Vld Zwalm

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Open Vld Zwalm kondigde Guido De Temmerman als secretaris namens het bestuur aan dat Matthijs Verschraegen de Zwalmse liberale lijst
aanvoert op 13 oktober. “Matthijs is sinds 2017 actief in de partij, zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad en werd in 2022 voorzitter van de lokale afdeling. Afgelopen najaar besloot het
partijbestuur de procedure tot de verkiezing van de lijsttrekker aan te vatten, waarna het zich achter de kandidatuur van Matthijs schaarde”, aldus De Temmerman.
Matthijs Verschraegen: “Het is een hele eer om ons blauwe team te mogen aanvoeren in de rechte lijn naar 13 oktober. Afgelopen jaar trokken we met een enquête van deur-tot-deur in
Zwalm. We luisterden naar u en namen uw feedback en input mee. Vanuit het bestuur en vanuit onze werkgroepen maken we momenteel aan de hand van deze input verder ons
verkiezingsprogramma op. Eveneens zijn we druk bezig met samenstelling van onze lijst en met de praktische organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.”
“Het is cruciaal dat we een nieuw beleid kunnen vormgeven dat gebaseerd is op toewijding, langetermijndenken en vooruitgang, zonder belast te worden door enige rancune uit het
verleden. Laat de toekomstige beleidsploeg een ploeg zijn waar samenhang, respect voor diverse ideeën en vooruitgang voorop staan. Door te focussen op gezamenlijke doelen en het
welzijn van elk van onze inwoners, kunnen we Zwalm laten groeien tot een plek waar iedereen (opnieuw) trots op kan zijn. Ik wil dan ook alle huidige en toekomstige mandatarissen, over de
partijgrenzen heen, oproepen om constructief bij te dragen aan voormelde langetermijnvisie”, gaat Verschraegen verder.
“Ten persoonlijke titel wil ik ten slotte graag het bestuur bedanken voor het vertrouwen dat het mij gaf bij mijn aanstelling als lijsttrekker. Ik beschouw het als een eer om deze
toekomstige lijst te mogen aanvoeren, dewelke een mix wordt van ervaren krachten, jeugdig enthousiasme en vooral een oprecht engagement met liefde voor onze mooie gemeente
Zwalm. Met uw steun, en met de steun van iedere Zwalmenaar, kunnen we Zwalm opnieuw tot de fiere gemeente van weleer maken, waar uw centen op een duurzame manier worden
aangewend en waar iédere burger van tel is”, besluit Matthijs Verschraegen.