©De Lobelle Danny

VOLUIT Oosterzele wil lokfietsen inzetten om fietsdieven op heterdaad te betrappen

Voorstel VOLUIT op gemeenteraad van 23 januari 2024

Filip Michiels en Louise Van Hoorde, gemeenteraadsleden VOLUIT Oosterzele stellen voor om binnen de politiezone een lokfiets in te zetten tegen fietsdiefstal. Dankzij een hervorming van minister van Justitie Paul Van Tigchelt kan de politie voortaan immers lokfietsen met GPS-trackers inzetten zonder dat daarbij omslachtige procedures aan te pas komen. Fietsdiefstallen zijn een ware plaag, het is moeilijk om de daders te betrappen. Dit nieuw wettelijk kader voor lokfietsen en andere voertuigen is sinds begin dit jaar van kracht. De politiezones en de parketten, die hiervoor al langer vragende partij waren, kunnen nu veel doeltreffender aan de slag met de lokfiets. Ook in Rhode en Schelde waren er de voorbije jaren heel wat aangiftes van fietsdiefstal. VOLUIT Oosterzele roept daarom de meerderheid op om lokfietsen straks ook in Oosterzele én de politiezone Rhode en Schelde in te zetten.

Jaarlijks worden in ons land zo’n 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd bij de politie. In onze politiezone Rhode en Schelde (gemeenten Oosterzele, Merelbeke, Melle en Destelbergen) gaat het om een 100-tal aangiftes op jaarbasis, veelal in stationsomgevingen. Het werkelijke aantal fietsdiefstallen ligt uiteraard veel hoger, gezien lang niet alle slachtoffers aangifte doen. Velen gaan ervan uit dat een aangifte weinig uithaalt. Nochtans treft de politie na onderzoek geregeld garages of panden vol gestolen fietsen aan. Vaak hebben die tweewielers echter een onbekende eigenaar en had een aangifte voor teruggave kunnen zorgen.

 

  Aangiftes fietsdiefstal

Politiezone

Rhode en Schelde

Aangiftes fietsdiefstal

Gemeente

Oosterzele

2018 140 33
2019 91 11
2020 62 10
2021 105 14
2022 104 9
1e kwartaal 2023 19 5

Soms worden al eens camera’s ingezet, maar de fietsdieven zijn niet altijd zichtbaar. Een ander middel om fietsdieven en -bendes op te sporen, is de lokfiets. Dat is een anonieme fiets van de politie die is uitgerust met een GPS-tracker. Als de fiets wordt gestolen en in beweging is, krijgt de politie daar een melding van en kan die het traject van de gestolen fiets volgen. Het principe werd reeds beperkt toegepast door bepaalde politiezones en bewees haar nut. De inzet van de lokfiets leidde reeds tot arrestaties van beroepsdieven en ontdekkingen van tientallen gestolen fietsen. Een juridisch probleem dat zich echter stelde, was dat het gebruik van lokfietsen strikt genomen onder de bijzondere opsporingsmethodes (BOM) viel. Deze mogen enkel worden toegepast als er indicaties zijn van georganiseerde misdaad, wat bij fietsdiefstallen vaak niet het geval is.

Geen omslachtige procedures meer

Voor het toepassen van bijzondere opsporingsmethodes geldt bovendien een strikte en uitgebreide juridische procedure. Telkens als er een lokfiets werd geplaatst, was een machtiging nodig van het parket, moest men een zogeheten vertrouwelijk dossier aanleggen en specifieke processen-verbaal opstellen. Indien de lokfiets dan gestolen werd, moest overgaan worden tot BOM-controle om na te gaan of alles volgens de wet op de bijzondere opsporingsmethoden verlopen was. Zowel de lokale politiezones, de lokale overheden als het Openbaar Ministerie ervoeren de regeling als zwaar en log. Hierdoor werd het potentieel van de lokfiets nauwelijks benut. Voor heel wat politiezones waren de procedures een struikelblok om erin te investeren. Door een recente wetswijziging op voorstel van de minister van Justitie kunnen politie en parket onbeperkt en veel doeltreffender aan de slag met de lokfiets om dievenbendes op te sporen. Sinds 1 januari 2022 bestaat er bovendien een lik-op-stukboete voor fietsdieven die op heterdaad worden betrapt, met onmiddellijk te betalen boetes die kunnen oplopen tot 400 euro. Door de inzet van een lokfiets zal het voor de politie makkelijker worden om dieven op heterdaad te betrappen. Een lik-op-stukboete kan uiteraard enkel worden toegekend bij een eerste overtreding. Recidivisten of bendes mogen op een zwaardere straf rekenen.  VOLUIT Oosterzele is al langer vragende partij voor deze soepelere wetgeving inzake lokfietsen, zodat de fietsdiefstallenplaag in Oosterzele beter kan worden aangepakt. In Oosterzele werden in 2022 9 fietsen als gestolen aangegeven. In het eerste kwartaal van 2023 alleen al, 5 fietsen (meer recente cijfers zijn momenteel nog niet gekend). Nu het nodige wettelijk kader rond is, roepen raadsleden Filip Michiels en Louise Van Hoorde de meerderheid op om zo snel mogelijk deze lokfietsen ook in onze politiezone in te zetten. Ze agenderen daarover een principebeslissing op de gemeenteraad van Oosterzele. Filip Michiels zal het voorstel ook op de volgende politieraad agenderen, hopelijk met de steun van de voltallige Oosterzeelse gemeenteraad. Oosterzele zou een plek moeten zijn waar iedereen met een gerust hart de fiets kan achterlaten.  (mvdv, foto VOLUIT)