Karolien De Roose

N-VA Ninove hekelt ongelijke behandeling van zelfstandigen bij de toekenning van starterspremie

Op de gemeenteraad werd maandagavond een nieuw subsidiereglement goedgekeurd om startende ondernemers te ondersteunen.
 
N-VA Ninove steunt alle initiatieven om startende ondernemers en zelfstandigen een duwtje in de rug te geven maar vindt het totaal onverantwoord dat een onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen uit het stadscentrum en zelfstandigen van buiten het stadscentrum en de deelgemeenten. Beginnende ondernemers in het kerngebied van het stadscentrum kunnen een premie krijgen die oploopt tot 3.500 euro terwijl zelfstandigen in de deelgemeenten het moeten stellen met slechts 500 euro.
 
Karolien De Roose, gemeenteraadslid N-VA Ninove, “Blijkbaar zijn er eersterangs zelfstandigen en tweederangs zelfstandigen. De zelfstandigen uit de deelgemeenten krijgen een minimale subsidie terwijl zelfstandigen in de “belevingskern” een premie krijgen die 7 x hoger ligt. Een beginnende cafébaas uit een deelgemeente krijgt 500 euro, terwijl zijn collega uit de belevingskern in het stadscentrum hier 3.000 euro bovenop krijgt. Ook in het stadscentrum hebben we nu eersterangs en tweederangs zelfstandigen. De eersterangs zelfstandigen in de “belevingskern” krijgen er 3.000 euro bovenop terwijl de zelfstandigen in de “verzorgingskern” en op rechteroever er slechts 1.500 euro bovenop krijgen. Ik vind dit heel discriminerend en een totaal gebrek aan respect voor al onze ondernemers.”
 
Voor N-VA Ninove zijn de deelgemeenten even belangrijk als het stadscentrum en is een inwoner uit de deelgemeenten even belangrijk als een Ninovieter uit het stadscentrum.
 
Voor N-VA Ninove verdient een zelfstandige van op rechteroever evenveel steun als een zelfstandige in het stadscentrum.

Karolien De Roose: “Op mijn vraag om het reglement terug te trekken en alle startende zelfstandigen eenzelfde bedrag toe te kennen en te stoppen met de discriminatie tussen de verschillende soorten ondernemers en zelfstandigen werd niet ingegaan. Ik zal blijven opkomen voor alle zelfstandigen en ondernemers en dit zonder enig onderscheid.”