®RV - Schepen Katie Coppens (Vooruit Ninove) op de Inghelantsite in Ninove

Plan voor Inghelantsite definitief goedgekeurd

Katie Coppens schepen van ruimtelijke ordening is opgelucht: “Na jaren intensief werk kunnen we aankondigen dat het RUP Inghelant werd goedgekeurd op de gemeenteraad . Een werk van lange adem. Een werk van 4 jaar maar nodig om alle administratieve verplichte stappen te doorlopen.

De Inghelantsite is de site in Ninove-centrum gelegen tussen De Dender, De Burchtstraat, Graanmarkt en Kaaischoolstraat. Een RUP is nodig om een bestemming te wijzigen. De vroegere bestemming van openbaar nut (met de Kaaischool) werd gewijzigd naar bestemming wonen/horeca om het wonen aan de Dender mogelijk te maken.

Vooreerst werd er in twee workshops geluisterd naar wat onze Ninovieters wensen op deze locatie. Uit deze participatie met Ninovieters volgde dat men vooral een site wilde met veel groen, autovrij , wonen aan de Dender met gezellige horeca-aangelegenheden, kortom een aangename plaats om te vertoeven.

In februari 2024 wordt de Kaaischool gesloopt behoudens de vleugel van de Kaaischool aan de Dender. Deze wordt bewaard en zal gerestaureerd worden. Dit gebouw krijgt een publieke functie voor kleinschalige marktjes, muziekoptredens, cultuurevenementen enz.

Er wordt vervolgens een voorlopige parking aangelegd op de plaats van de gesloopte Kaaischool. Het voorziene fiets- en voetpad dat de Kaaischool/voorlopig parking verbindt met de Graanmarkt en loopt naast de horecazaak Winebar wordt aangelegd en geopend.

Er komt een groenpark voor de ingang van het sociaal huis (ocmw De Cooman gebouw) langs waar later ook een kade aan en naar de Dender zal aangelegd worden. Rondom dit park is bebouwing en extra openbare parkeerplaatsen voorzien met handelszaken/horeca zowel langs de achterkant van de panden op de Graanmarkt als op de Kaaischoolsite. Aan de Graanmarkt komt een brede doorgang met pad naar het park , De Dender en het Sociaal huis. Tussen de toeristische kapel en de Graanmarkt zijn ook serviceflats voorzien. “

Alain Triest: “Ook als schepen van economie en parkeren ben ik blij met de goedkeuring van dit RUP. Dit wordt een mooi stadsdeel met extra gezellige horecaplekjes en bijkomende openbare parkeergelegenheden voor onze binnenstad en winkelstad”