Ninove wordt ‘data gedreven’ organisatie

Makkelijk cijfers vinden over Ninove via online tool ‘Ninove in Cijfers’

Ninove lanceert een nieuwe online databank die de belangrijkste kerncijfers van Ninove op een overzichtelijke manier presenteert.

Efficiënt cijfers opzoeken

De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen lokale besturen wordt de laatste jaren groter. De stad krijgt vaak vragen van bv. studenten ikv een thesis, maar ook inwoners, ondernemers en beleidsmedewerkers zijn vaak op zoek naar cijfermateriaal. Via ninove.incijfers.be kunnen cijfers over bv. demografie, wonen, onderwijs of economie nu snel en efficiënt opgezocht worden. Met de checklist kunnen gebruikers ook zelf tabellen en grafieken samenstellen. Met één druk op de knop kan het resultaat worden vergeleken met gemeenten van dezelfde grootte of van dezelfde provincie.

Schepen Joost Arents is blij met deze stap: “De stad kan nu ‘data driven’ werken en op basis van data de nodige beleidsanalyses maken. We zetten zo verdere stappen richting een digitale organisatie, iets waar we hard op inzetten.”

Praktische informatie

Op ninove.incijfers.be wijzen thematische iconen de weg naar de verschillende keuzeonderwerpen zoals demografie (aantal inwoners, nationaliteiten, leeftijd, aantal geboortes en overlijdens …), wonen (gemiddelde prijs woningen, bouwjaren, soorten woningen …), onderwijs of economie. Elk thema geeft toegang tot een overzicht van kerncijfers en de voornaamste kengetallen.

Samenwerking

De cijfers komen rechtstreeks van de statistische diensten van de verschillende overheden, en worden regelmatig geüpdatet. De site is een samenwerking tussen Team Stedenbeleid van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur, Provincies in Cijfers, de Vlaamse Centrumsteden en de stad Ninove.

De website is rechtstreeks te vinden via ninove.incijfers.be of je klikt erop door via de website van de stad.