Gemeentemonitor Vlaamse overheid: slechts 18% heeft nog vertrouwen in stadsbestuur van Geraardsbergen

Geraardsbergen. De Vlaamse overheid organiseerde vorig jaar een burgerbevraging over een aantal stedelijke en gemeentelijk indicatoren. Daaruit blijkt dat 85% van de inwoners van Geraardsbergen erg gelukkig is, maar dat nog slechts 18% van de bevraagden vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Dat is een daling van 4% t.o.v. 2020.

De Vlaamse overheid organiseerde in 287 Vlaamse steden en gemeenten een steekproef bij inwoners van 17 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat 85% van de bevraagden in Geraardsbergen zich gelukkig voelt. 77% van de mensen voelt zich in haar/zijn buurt goed. De Geraardsbergenaar is ook heel blij dat er heel wat groen is. Zeven op de tien respondenten zijn tevreden over de stad.

Als het over de werking van de stad gaat, dan neemt de tevredenheid al snel af. 63% van de bevraagden is tevreden over de digitale dienstverlening, wat 4% onder het Vlaams gemiddelde ligt. Slechts 55% is tevreden met de werking en het aanbod van de loketdiensten van de stad. Daarmee scoort de Oudenbergstad 12% onder het Vlaams gemiddelde. 49% vindt dat Geraardsbergen over een sterk sociaal weefsel beschikt. Daarmee sluit onze stad nauw aan bij een gevoel dat in heel Vlaanderen leeft.

Slechts 23% van de bevraagden vindt dat de stad voldoende inspanningen levert om de burgers te consulteren, te bevragen. Daarmee scoort onze stad 11% slechter dan het Vlaams gemiddelde, wat ook al niet echt denderend is. Slechts 18% heeft nog vertrouwen in het stadsbestuur. Ook hier zien we een algemene malaise in Vlaanderen, waar slechts 3 op de 10 Vlamingen nog vertrouwen heeft in de lokale overheid. 11% van de ondervraagden leeft met een onveiligheidsgevoel in de buurt. Daarmee presteert onze stad 4% boven het Vlaams gemiddelde. Opmerkelijk is dat Geraardsbergen het over bijna heel de lijn slechter doet dan tijdens de bevraging in 2020 (Zie grafiek).

De prijs van de huizen ligt opmerkelijk onder het Vlaams Gemiddelde. Ook produceert de gemiddelde Vlaming opvallend minder restaval dan de gemiddelde Vlaming. De kansarmoede-index bedraagt 19,2%, wat bijna 7% boven het Vlaams gemiddelde ligt. Met 69,5 criminele feiten per 1000 inwoners doet de Oudenbergstad het ook slechter. De financiële put van Geraardsbergen bedraagt €1737,3 per inwoner, terwijl het Vlaams gemiddelde op €1257,6 ligt. Dit is zowat €500 minder per inwoner.

Voor meer info: Gemeentemonitor Vlaamse overheid

Julien Borremans