Oosterzele polst bij provincie naar aanleg bijkomend bufferbekken

Goed wapen in de strijd tegen wateroverlast

Bij een hoge grondwaterstand en veel regen kan het bufferbekken in Moortsele de hoeveelheid water niet aan, wat zorgt voor wateroverlast in de Kasteelstraat. De gemeenteraad besliste tijdens de zitting van 23 januari 2024 om nogmaals bij de Provincie te polsen naar extra buffercapaciteit. Dat zal gebeuren tijdens een overleg op 24 januari 2024.

De Provincie baat bufferbekkens uit tussen Drooghout en Kasteelstraat en ter hoogte van Broek in Balegem. Beide wachtbekkens zijn een goed wapen in de strijd tegen de wateroverlast. Door de natte herfst staat het grondwaterpeil hoog. Bij hevige regen kan het bufferbekken in Drooghout de hoeveelheid water niet meer aan, met wateroverlast in de Kasteelstraat tot gevolg.
Een mogelijke oorzaak is het lager liggen van de dijken na 11 jaar en ettelijke onderhoudswerken. Bijkomende verharding door de aanleg van nieuwe wijken zorgt ook voor een grotere toevoer van water. De gemeente gaat in overleg met de Provincie op 24 januari. Op de agenda staat het structureel onderhoud van beken, grachten en de wachtbekkens. Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om het ophogen van de dijken te bespreken, alsook de aanleg van een bijkomend bufferbekken in de buurt van Mollekens, Turkenhoek en Waterrad. De gemeenteraad keurde dit initiatief goed tijdens de zitting van 23 januari 2024. (mvdv, foto’s ddl)