Zottegem: schadecommissie landbouw na extreme regenval

De zeer zware regenval in het voorbije najaar heeft tot gevolg gehad dat bij heel wat land- en tuinbouwbedrijven – zeker bij landbouwers die aardappelen en wortels telen – de oogst vernietigd werd. Veel landbouwers kwamen daardoor te laat om hun gewassen te rooien. Na de hevige regenval begon het ook te vriezen, waardoor nog een groot deel van de oogst verloren ging.

Door het Zottegemse stadsbestuur werd daarom beslist een schadecommissie aan te stellen bij wie een aanvraag kan ingediend worden door alle land- en tuinbouwers die schade hebben geleden op hun teelten in Zottegem. Eerstdaags zal bij hen een brief met het nodige aanvraagformulier in de bus vallen. Dit kan tot en met dinsdag 13 februari naar de schadecommissie verstuurd worden per e-mail naar milieu@zottegem.be of via de post naar Administratief Centrum Sanitary – Dienst milieu, G. Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem. Eens de aanvraag in orde is, komt de commissie langs om de schade vast te stellen en het proces-verbaal daarvan samen met andere bewijsstukken kan dan aangewend worden voor het verkrijgen van steunmaatregelen.