Drukke succesvolle toneelmaand bij De Munkgezellen

De Munkgezellen in Munkzwalm  hebben de afgelopen maand  een zeer druk toneelprogramma tot een goed einde gebracht.

Vooreerst waren er de voorstellingen door de jeugd met het stuk Pinokkio in een regie van Valerie Van Coster.

Vervolgens was er het volwassenen toneel met de opvoering ‘ Drie doffers voor een duif’ in een regie van Antone Van Coster.

Na 4 voorstellingen van de jeugd en 7 voorstellingen van de volwassenen, konden zij dankzij de sponsors en publiek een mooie cheque overhandigen aan het goede doel ‘Boven de wolken’.