Natuurpunt blijft zich inzetten voor onderhoud Gondebeekvallei en Ettingebos

Waarom zelf niet eens de handen uit de mouwen steken?

Op zaterdag 24 februari 2024 kan je meehelpen om de enig mooie natuurgebieden Gondebeekvallei en Ettingebos te onderhouden. Het beheer vraagt inderdaad wat werk zoals aanplantingen, hakhout afzetten, terugdringen van bramen, verwijderen van opslag, onderhoud van wandelpaden,… Natuurpunt Oosterzele blijft zich inzetten voor de natuur en doet dat met veel plezier. Natuurpunt Oosterzele maakt er ook een erezaak van om het Ettingebos en de Gondebeekvallei goed te onderhouden. Maar waarom zelf niet eens de handen uit de mouwen steken? Eens vertoeven in gezonde lucht, midden in de natuur. Heerlijk, toch. Natuurpunt zal je graag verwelkomen. Je kan echt helpen.
Zak gewoon op zaterdag 24 februari af naar het Ettingebos (toegang aan het grote Infobord), of naar de Gondebeekvallei (toegang Neerstraat, Gontrode). Er wordt gestart om 9 u en om 12 u 30 wordt er samen iets gegeten. Zorg wel voor gepaste kledij. Ben je wat later of moet je vroeger vertrekken? Geen probleem. Iedereen is welkom, van jong tot eeuwig jong. Het is een ideale gelegenheid om je hoofd eens helemaal leeg te maken. Je kan ook eens gewoon een kijkje komen nemen en kennis maken met de ronduit schitterende vereniging Natuurpunt Oosterzele. Interesse? Meehelpen? Geef een seintje vooraf aan Annelies (annelies_sevenant@hotmail.com  of Mathieu (mathieu.wille@gmail.com). Wie wil meewerken in de Gondebeekvallei geeft een seintje naar jean_luc_eggermont@hotmail.com, 0477/930325.  Zo kan Natuurpunt voor voldoende catering zorgen en je verwittigen mocht de werkdag door (weers)omstandigheden niet kunnen doorgaan. Ook Natuurpunt blijft ijveren voor meer groen en natuur. Natuurpunt Oosterzele is de lokale afdeling van Natuurpunt voor de zes deelgemeenten, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke en Oosterzele. Ruim 450 gezinnen maken werk van meer natuur voor iedereen. Zin om ook lid of medewerker te worden? Laat het weten via info@natuurpuntoosterzele.be.
Natuurpunt beklemtoont dat de natuur niet bedreigend is voor de landbouw of onze economie. Iedereen is gebaat bij een gezonde bodem, propere lucht en zuiver water. ‘Het is schandalig dat de politici en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het falende landbouwbeleid, de natuur als zondebok opvoeren. In plaats van een sterke visie te ontwikkelen om de landbouw een mooie toekomst en eerlijke prijs te bieden, houden ze elke verandering tegen om het winstmodel van de agro-industrie te beschermen. Natuur slokt de landbouwgrond niet op. Op het terrein werkt Natuurpunt goed samen met meer dan duizend boeren. Jammer dat de landbouw en natuur nu zo tegen elkaar uitgespeeld worden. We zijn geen tegenstanders maar bondgenoten in de open ruimte die in Vlaanderen zo sterk onder druk staat. Nog elke dag verdwijnt er 5 ha onder het beton. De landbouwgrond die verdwijnt gaat vooral naar de industrie, woningen en paardenweides, slechts heel beperkt naar meer natuur’, duidt Natuurpunt.   (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).