Daniel Vanosta over de parkeerplaats aan het Administratief Centrum: ‘Dat is toch met de mensen lachen.’

Geraardsbergen. Daniel Vanosta blijft ijveren voor bredere parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. ‘Op de parking van het Administratief Centrum (AC) is er recent een bredere parkeerplaats voor mensen met een beperking aangelegd, maar dan moet ik de rolstoel met mijn vrouw de helling opduwen. Dat is toch met de mensen lachen’, zegt Daniel Vanosta. Schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (Team Geraardsbergen) zegt rekening te houden met de bekommernissen van de mensen met een beperking in het verkeer.

Daniel Vanosta ijvert voor bredere parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. ‘Voor een rolstoelgebruiker zijn zowat alle parkeerplaatsen in het centrum van de stad te smal. Het vraagt zo al een inspanning voor mensen met een beperking om in en uit de wagen te geraken, laat staan dat de parkeerplaats te smal is.’ Daarom dringt Daniël al geruime tijd aan bij de schepen van Mobiliteit om in het centrum van Geraardsbergen minstens vijf bredere parkeerplaatsen te voorzien.

Tekenend voor het gevoerde beleid
Aan het AC werd een dergelijke parkeerplaats voorzien. ‘Maar het ongeluk wil dat rolstoelpatiënten eerst de helling moeten worden opgeduwd om via de officiële ingang binnen te kunnen. De helling boven geraken, is al een huzarenstukje, maar haar afdalen is mogelijks nog gevaarlijker.’ Daniel zou kunnen gebruik maken van de dienstingang aan de parking. Er is inderdaad een dienstlift aanwezig, maar daarvoor is een code nodig. Bovendien kan de balie vanaf de parking niet worden opgeroepen en kan een buitenstaander het gebouw niet zomaar binnen.

Voor Daniel is dit incident tekenend voor het gevoerde beleid. ‘Uiteindelijk zou ik mijn wagen op de straat kunnen parkeren om toch het AC te kunnen bereiken, terwijl er op de parking een plaats voorzien is.’

Daniel Vanosta legde begin januari van dit jaar een klacht neer bij het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Hij deed beroep op bemiddeling van het instituut, ‘maar de communicatie verloopt erg stroef. Ik heb het gevoel dat ik op een muur van onbegrip stuit.’ Uiteindelijk kan er ook een klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

85 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking
‘Wanneer er een aanvraag komt voor een nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap wordt deze behandeld door de werkgroep verkeer, bestaande uit dienst mobiliteit, politie en technische dienst van de stad. De vraag van dhr. Vanosta werd op 30 januari besproken op dit overleg. We plannen op korte termijn om 3 bijkomende mindervalidenplaatsen in te richten. Er worden 2 bestaande plaatsen op de markt heringericht’, laat schepen Van Trimpont weten.

Schepen Van Trimpont wijst erop dat er momenteel plannen zijn om het centrum van de stad opnieuw in te richten. Daarbij worden parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op goed bereikbare locaties voorzien. ‘Ze worden volgens de wettelijke normen aangelegd’, aldus de schepen. ‘Is er een vraag voor een nieuwe parkeerplaats voor mensen met een beperking, dan wordt die door de werkgroep verkeer behandeld.’

‘Er zijn nu reeds 85 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking in het centrum van de stad. Mensen met een geldige parkeerkaart kunnen op elke parkeerplaats in de stad onbeperkt en gratis parkeren. Dat geldt enkel niet voor de plaatsen voor Shop & Go waar het parkeren beperkt is tot 30 minuten.’

Discriminatie
Daniel wijst er op dat het centrum ten vroegste in 2025 zal worden heringericht en dat hij intussen geen antwoord op zijn vragen krijgt. Hij blijft ijveren voor voldoende kwalitatief goede en comfortabele parkeerplaatsen. ‘Het is een plicht van de overheid om dergelijke parkeerplaatsen te voorzien. ‘Worden die niet of onvoldoende voorzien, dan is dat volgens de Verenigde Naties een vorm van discriminatie en dat is strafbaar.’ Daniel verwijst daarvoor naar De Lijn die vorig jaar voor de rechter werd gedaagd omdat amper één op de tien haltes toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. De Lijn werd in het ongelijk gesteld. De rolstoelgebruikers kregen een schadevergoeding.

‘Ik doe dit niet enkel voor mijzelf, maar voor alle mensen met een beperking die nood hebben aan comfortabele parkeerfaciliteiten’, besluit Daniel.

Julien Borremans