Hoe tevreden bent u over Geraardsbergen? 41% van de inwoners voelt zich onveilig.

Geraardsbergen. Hoe tevreden is de Geraardsbergenaar van zijn gemeente? Naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen publiceert De Standaard vandaag een rapport over hoe tevreden ze zijn over de staat waarin de burgemeester de gemeente achterlaat. Er zijn op zijn minst enkele significante cijfers.

Over het algemeen zijn de inwoners relatief tevreden over de Oudenbergstad. Al waren er dat met de vorige verkiezingen een stuk meer, aldus het rapport. Een dissonante noot is dat 14% van de inwoners echt ontevreden zijn. 56% van de inwoners geeft aan fier op de stad te zijn.

De kloof tussen het stadsbestuur en de inwoners werd de voorbije vijf jaar dieper. Slechts 18% van de inwoners heeft nog vertrouwen in burgemeester Ann Panis en de rest van het college. Ongeveer 4 op de 10 heeft weinig vertrouwen. 38% van de inwoners in tevreden over de communicatie van de stad. Maar liefst 77% zou graag meer inspraak hebben in mogelijke veranderingen in de buurt.

Vertrouwen in stadsbestuur keldert
In Geraardsbergen is 13% van niet-Europese afkomst. 41% van de Geraardsbergenaars vindt deze groep te omvangrijk. In de rest van Vlaanderen ligt dat op ongeveer 33%. 1 op de 5 inwoners zou het niet prettig vinden moest een gezin met een andere herkomst naast hen zou komen wonen. 36% van de ondervraagden beschouwt mensen van een andere origine net als een verrijking.

Een overgrote meerderheid van de inwoners voelt zich helemaal thuis in de buurt. Ongeveer 39% irriteert zich wel eens aan blaffende honden, burenlawaai en ander geluidshinder. Ruim 20% klaagt over vandalisme en drugsgebruik in de buurt.

Wie een huis wil kopen moet in Geraardsbergen zijn. De mediaanprijs bedraagt 225.000 euro dat ligt ruim 80.000 euro onder het Vlaams gemiddelde. Toch zijn de prijzen in Geraardsbergen met 40.000 euro gestegen in vergelijking met 6 jaar geleden. De huurprijs van een appartement bedraagt 671 euro, wat een stijging is van 15%.

47% van de Geraardsbergenaars ergert zich aan zwerfvuil. Toch vindt het grootste deel van de mensen dat de voetpaden er netjes bijliggen. 85 % van de respondenten is erg positief over de dienstverlening van containerpark en huisvuilophaling.

Onveiligheidsgevoel neemt toe
Het onveiligheidsgevoel steeg de laatste zes jaar van 37 naar 41%. In de periode 2019 tot en met 2022 werden er in Geraardsbergen 8.871 processen-verbaal opgesteld, wat minder is dan voor de vorige legislatuur. De meeste pv’s gingen over diefstal en afpersing.

Bijna 1 op de 2 inwoners vindt dat er in Geraardsbergen te snel wordt gereden. 1 op de 4 heeft last van sluipverkeer. 53% van de mensen vindt dat er voldoende openbaar vervoer is, wat minder is dan de vorige legislatuur. Minder dan de helft van de mensen vindt dat er voldoende fietspaden zijn. Slechts 32% vindt dat het veilig fietsen is in Geraardsbergen. 55% van de Geraardsbergenaars benadrukt dat het niet veilig is voor kinderen om naar school te fietsen. Daarmee scoort de Oudenbergstad slechter dan het Vlaams gemiddelde.

De kinderopvang kampt in Geraardsbergen duidelijk met een crisis. De tevredenheid daalde van 61 naar 38%. Ook de tevredenheid over de ouderenvoorzieningen keldert van 73 naar 58%, wat 13% lager ligt dan het Vlaams gemiddelde.

Geraardsbergen heeft per inwoner een schuld van 1737 euro. Dat ligt bijna 500 euro boven het Vlaams gemiddelde, maar 317 euro lager dan zes jaar geleden. De aanvullende personenbelasting bedraagt nog steeds 7,8%. Het gemiddeld netto belastbaar jaarinkomen bedraagt 21.299 euro.

38% kan met zijn inkomen comfortabel leven. 47% heeft genoeg om rond te komen. 15% heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Deze cijfers zijn vrijwel onveranderd en sluiten nauw aan bij het Vlaams gemiddelde. Ongeveer 20% van de kinderen wordt in een kansarm gezin geboren.

Er is voldoende groen
Ongeveer 28,6% van de oppervlakte van Geraardsbergen is bedekt met groen, wat voor de meeste inwoners voldoende is. Voor korte verplaatsingen gaat 58% van de inwoners regelmatig te voet. 16% neemt regelmatig de fiets. 16% eet wekelijks vegetarisch. En 41% koopt wekelijks bioproducten. Ruim 1 op de 4 vindt dat de stad actief moet investeren in het organiseren van groepsaankopen.

Zet het groen in de stad de inwoners ook aan om bewuster met het milieu om te springen? Voor korte verplaatsingen gaat al 58 procent minstens wekelijks te voet – minder dan in andere Vlaamse gemeenten. In steden en aan de kust ligt dat cijfer nog hoger. Daar gaat driekwart van de inwoners geregeld te voet. De fiets wordt door 16 procent van de Geraardsbergenaars geregeld van stal gehaald voor korte afstanden. 34% is gewonnen voor het idee dat er meer windmolens in Geraardsbergen komen.

Bron: De Standaard

Voor meer info: https://www.standaard.be/gemeenterapport

Julien Borremans