VOLUIT Oosterzele trekt met Filip Michiels als kopman naar de kiezer.

“Als voorzitter ben ik verheugd te kunnen aankondigen dat we met VOLUIT Oosterzele als team van liberalen en verruimers unaniem hebben beslist met fractieleider Filip Michiels als kopman van hun verbrede lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken,” laat voorzitter Dino Glazemakers weten.

“Filip ademt politiek, komt met zijn 2 voeten uit het Oosterzeelse verenigingsleven én is alom gekend als een ware dossiervreter. Hij was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen trouwens een echte stemmenkampioen. Hij behaalde meer stemmen dan alle huidige schepenen in het college. Ons team wil samen met de de Oosterzelenaar de échte verandering in Oosterzele bewerkstelligen. En daarom lanceren we binnenkort ook een 2e grote burgerbevraging,” zo kondigt Glazemakers aan.

Lijsttrekker Filip Michiels: “Ons team weegt momenteel al op het beleid. Voor het nieuwe AC bepleitten we vooreerst een kleinschaliger project én uitstel. Dit wordt nu onderzocht. Na onze succesvolle eerste burgerbevraging zorgden we dat investeren in jeugd en sport eindelijk weer  écht op de kaart werd gezet als een belangrijk werkpunt. De financiële middelen volgen momenteel nog niet. Maar daar blijven we voor strijden. Recent nog werd onmiddellijk aan de slag gegaan met ons voorstel om de lokfiets in te zetten om fietsdiefstal aan te pakken. Ook ons voorstel om de waterproblematiek aan te pakken krijgt gevolg. De dijken van het wachtbekken zullen hersteld worden naar het oorspronkelijk niveau en de provincie beloofde te onderzoeken of een bijkomend wachtbekken in Scheldewindeke haalbaar is.”

VOLUIT Oosterzele heeft de belangrijkste krijtlijnen van haar programma klaar. Dit wil de ploeg verder optimaliseren met de inbreng van de Oosterzelenaar.

“We hopen opnieuw massaal veel antwoorden te mogen ontvangen op onze vragen in de 2e burgerbevraging. We willen de mening van de inwoners horen over goed beheer van ruimte en patrimonium, over inspraak en een betere dienstverlening, over verkeersveiligheid, financiële gezondheid, de mening over een levendige en ondernemende gemeente, … en we vragen ook wat de Oosterzelenaar zou veranderen mocht hij of zij zelf burgemeester zijn….”, stelt een fiere lijsttrekker.