Licht voor afbraak woningen staat op groen. De situatie is bijzonder verontrustend en complex.

Burgemeester Ann Panis: ‘We kunnen niet langer wachten omdat de veiligheid van de voorbijgangers – waaronder schoolkinderen – op het spel staat.’

Geraardsbergen. Bijna twee jaar na de verzakking van drie woningen in de Gentsestraat staat het licht op groen om ze te slopen. ‘Dat geldt zeker voor twee van de drie woningen. Voor de derde is het nog niet helemaal duidelijk. De situatie is bijzonder precair en complex. We volgen de situatie op de voet’, liet burgemeester Ann Panis tijdens de gemeenteraad van dinsdag 27 februari op vraag van Stéphan Bourlau weten. Burgemeester Panis hoopt de woningen gecontroleerd te kunnen afbreken vooraleer ze instorten.

Het is bijna twee jaar geleden dat drie woningen in de Gentsestraat door een lek in de waterleiding verzakten. Sindsdien worden de woningen gestut. Maar door de hevige regenval neemt de druk op de woningen door het water van de Molenbeek – die onder de woningen stroomt – alsmaar toe. De gewelven van de beek onder de huizen staan op instorten. Als de gewelven instorten dan zakken de huizen ook in elkaar. ‘Dit moeten we uiteraard vermijden’, weet burgemeester Panis.

Sloop
Vorige week donderdag was er in de rechtbank van Oudenaarde een zitting met alle betrokkenen om over het lot van de drie woningen in de Gentsestraat een beslissing te nemen. Daar werd beslist dat zeker twee van de drie woningen mogen worden gesloopt. Over de derde woning op de hoek is er nog geen zekerheid. Maar ook daar lijkt er beweging in het dossier te komen. De eigenaar hield heel lang het been stijf en verhinderde daardoor een snelle oplossing. Maar hij liet intussen aan de provincie weten toch bereid te zijn om zijn woning te verkopen, aldus de burgemeester.

Volgens burgemeester Ann Panis is de huidige situatie niet langer houdbaar. Het wassende water van de vele regenval verhoogt de druk van de Molenbeek op de gewelven onder de Gentsestraat enorm. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van de sloop van de woningen. ‘We kunnen niet langer wachten omdat de veiligheid van de voorbijgangers – waaronder schoolkinderen – op het spel staat.’

Verontrustend
De stad Geraardsbergen werkt met verschillende actoren op het veld aan een mogelijk oplossing. ‘Er liggen verschillende scenario’s op tafel, omdat we uiteraard niet weten wat er zal gebeuren als de woningen instorten.’ Als de woningen instorten dan is het uiteraard de bedoeling om het water van de Molenbeek, zo snel mogelijk over te pompen.  Eenvoudig is het niet, want veel zal afhangen van de omstandigheden. Hevig regenweer kan de situatie bijzonder moeilijk maken.

De hele situatie zorgt voor de nodige uitdagingen. Als de woningen worden gesloopt, dan moet de aanpalende woning worden gestut. stutten is uiteraard moeilijk omdat de bodem waarop je moet stutten instabiel is.

‘De mogelijke gevolgen van de sloop zijn moeilijk in te schatten. Een éénduidig scenario ligt niet voor de hand. We zijn zeer ongerust. Deze situatie moet zo snel mogelijk worden opgelost’, aldus burgemeester Panis. ‘We hopen deze woningen op een gecontroleerde manier te kunnen slopen, vooraleer ze instorten.’

Julien Borremans