Zwalm deed het vrij goed in de GemeenteMonitor.

U las het misschien reeds in de media: de driejaarlijkse GemeenteMonitor is uit. Meer dan 135.000 Vlamingen namen in het voorjaar van 2023 deel aan de burgerbevraging. Ze gaven hun mening over allerlei thema’s die spelen op lokaal niveau. Er werd gepeild naar hun tevredenheid, participatie en gedrag. Deze grootschalige bevraging levert voor iedere gemeente een uniek beeld op over wat de inwoners belangrijk vinden. Het online data- en kennisplatform, met meer dan 400 indicatoren, geeft elk lokaal bestuur een uniek zicht op de staat van hun gemeente.

Er werd natuurlijk uitgekeken naar de uitslagen van deze officiële burgerbevraging. En als we Zwalm vergelijken met vergelijkbare landelijke gemeenten in en buiten onze regio, moeten we alvast zeker niet blozen!

De Zwalmenaar voelt zich alles bij elkaar genomen voor 86% gelukkig (+1%).

Bruno Tuybens: “De tevredenheid over de gemeente is in drie jaar tijd ook sterk verhoogd: van 75% naar 80%, terwijl het gemiddelde in de Vlaamse Ardennen daalt van 78% naar 74%. De score voor ‘voldoende groen in de buurt’ is 89%, terwijl dit  in vergelijkbare gemeenten eerder rond de 80 tot 83% bedraagt. Natuurlijk zijn er werkpuntjes, maar je moet ze echt gaan zoeken.

Wat ons als beleidsmakers het meeste interesseert is uiteraard de vraag of de bevolking vertrouwen heeft in hun gemeentebestuur. En daarover kunnen we alleen maar heel erg trots zijn.

Het vertrouwen van de Zwalmenaren in het Zwalms gemeentebestuur ligt immers eindelijk op gemiddelde niveau in het Vlaams Gewest (29%). Natuurlijk kan het altijd beter, maar…!

De meeste mensen antwoorden ‘neutraal’, en dat is overal zo. Maar vorige keer antwoordde 25% (4% onder het huidige gemiddelde) en in 2017, tijdens de vorige bestuursperiode, 22% van de Zwalmse bevolking (dus 7% onder het huidige gemiddelde) met ‘veel vertrouwen’. Een mooie verbetering dus.

Sterker nog: het aantal antwoorden van mensen die ‘weinig vertrouwen’ invulden, halveert bijna en daalt van 31% (2017), over 26% (2020) naar 18% (2023)! Een dikke opsteker dus: ruim betere cijfers in vergelijking met de vorige (liberale) bestuursperiode!

Als we de cijfers van Zwalm vergelijken met die van de Vlaamse Ardennen en van de cluster ‘landelijke woongemeenten met hogere inkomens in Vlaanderen’, waartoe Zwalm behoort, zijn de cijfers zo mogelijk nog indrukwekkender! In beide vergelijkingsgroepen gaan de cijfers immers serieus de andere richting uit: in de Vlaamse Ardennen zakt het antwoord ‘veel vertrouwen’ van 35% naar 28%, en stijgt het antwoord ‘weinig vertrouwen’ van 20 naar 26%, terwijl in de specifieke cluster dat resp. van 40% naar 32% (‘veel vertrouwen’) en van 18% naar 22% (‘weinig vertrouwen’) gaat.

De resultaten van de burgerbevraging zijn alvast een sterke aanmoediging om de bestuurlijke ingeslagen weg verder te bewandelen!

Wat ook veel plezier doet, is dat de tevredenheid over het sociaal weefsel in de buurt tijdens de voorbije 3 jaren sterk gestegen is: van 47% naar 56%, en ruim hoger dan in het Vlaams Gewest. Het is juist op die gemeenschapsbevordering dat we sterk hebben ingezet. We beschouwen dit echt als een kerntaak van de lokale overheid.

Het resultaat van deze officiële burgerbevraging is uiteraard het resultaat van vele handen: het teamwerk in het college van Burgemeester en Schepenen en de bestuursmeerderheid, de directie en elk lid van het gemeentepersoneel, maar ook bv. de verenigingen die we als lokaal bestuur ondersteunen.”

Men kan alle resultaten bekijken via de website:

Ontdek de website van de Gemeente-Stadsmonitor 2024