Zwalm steunt het zwemmen voor onze schoolkinderen

De gemeenteraad keurde gisteren het voorstel goed van burgemeester Bruno Tuybens, ook bevoegd voor kinderbeleid, om de 605 leerlingen van de Zwalmse kleuter- en basisscholen de kans te bieden te gaan zwemmen tegen de gunstigere prijs, als zouden ze deel uitmaken van scholen uit de gemeente of stad waar het zwembad zich bevindt.

Er wordt een krediet ter beschikking gesteld van maximum zo’n 3.000 euro om de meerprijs, die de basisscholen betalen, te compenseren. “Door de maximumfactuur die geldt in het basisonderwijs kwamen de zwembeurten omwille van die meerkost in het gedrang”, zegt Tuybens, “en het is ontzettend belangrijk dat kleuters en jonge kinderen ervaring opdoen met watergewenning en de basistechnieken opnemen van drijven en zwemmen. Het maakt integraal deel uit van wat een kind moet kunnen als hij of zij de basisschool verlaat.”

Het verzoek van de oppositie om de meerkost voor alle Zwalmse zwemmers (ook de volwassenen) te vergoeden, werd niet aanvaard. “Als je iedereen gelijk wil behandelen, kan je morgen vragen krijgen om ook alle andere hobby-sporten, die niet kunnen uitgeoefend worden in Zwalm, te gaan compenseren, zoals tennis, padel, en waarom niet zweefvliegen”, aldus nog Bruno Tuybens tijdens de gemeenteraad.

De regeling gaat in voor de onkosten vanaf het begin van het huidige schooljaar.

Foto archief BB