Wat zou er kunnen gebeuren op de Ginstberg?

participatietraject met inwoners en verenigingen

 

Hoe we VRV-site gaan invullen zal afhankelijk zijn van de inwoners en verenigingen. Het gemeente bestuur van Oosterzele gaat in zee met Cocreatie van de Stichting Lodewijk De Raet om de inwoners te bevragen over de toekomstige inrichting van de VRV-site in de Van Thorenburghlaan.

Het dossier CRV-site werd afgelopen maand door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit wil zeggen dat wij -als gemeente Oosterzele- deze site nu definitief aankopen voor de verkoopprijs van 877.715,33 euro, dit na stevige onderhandelingen de voorbije jaren en maanden. Het dossier wordt nu overgemaakt aan de Dienst Vastgoedtransacties van VLABEL die het gemeentebestuur ten gepaste tijd een ontwerpakte zal bezorgen.

In tal van infomomenten gaan ze de inwoners, ook kinderen en jongeren, bevragen naar hun noden en ideeën over de toekomstige vrijetijdslocatie. Eerder werkte de gemeente al samen met hen in verband met de toekomstplannen van het voetbal in Oosterzele en in andere projecten. De site biedt veel mogelijkheden op vlak van sport, jeugd en vrije tijd. Het traject wordt afgerond in december en zal de basis zijn voor de opmaak van een masterplan vrije tijd en recreatie. De concrete invulling van site wordt over de verkiezingen getild. Dat de invulling over de verkiezingen wordt getild is een bewuste keuze”, benadrukt schepen van Georganiseerd Jeugdwerk Pieterjan Keymeulen (CD&V). “Door een participatietraject op poten te zetten willen we de burgers en verenigingen zeggenschap geven in het project en door het over de verkiezingen te tillen willen we ervoor zorgen dat ook de volgende bestuursploeg alle kansen krijgt om ermee aan de slag te gaan.”