Stad Ninove stelt beeldkwaliteitsplan op voor de stationsomgeving

De stad liet door SOLVA een beeldkwaliteitsplan opmaken voor de stationsomgeving. Dit niet-bindend beleidsinstrument is een hulpmiddel voor de stad om de erfgoedwaarde van panden (en bijgevolg de beeldkwaliteit van een bepaald stadsgebied) in te schatten.

De stad zet een belangrijke stap in het behoud en de opwaardering van het waardevolle onroerend erfgoed in specifieke gebieden in Ninove. In samenwerking met de erfgoedraad heeft SOLVA een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor een deel van de Stationsstraat, Weggevoerdenstraat, Dreefstraat, Hogeweg, en Astridlaan.

Dit beeldkwaliteitsplan is een niet-bindend beleidsinstrument waarin het onroerend erfgoed binnen het projectgebied gedetailleerd is opgenomen. De gevels van woningen werden door experts zorgvuldig beoordeeld op hun erfgoedwaarde. Hieruit is een gedetailleerde inventaris ontstaan waarin elk pand, vergezeld van een beschrijving van zijn erfgoedkenmerken, opgenomen werd.

Aan het einde van de inventaris worden niet-bindende richtlijnen met betrekking tot bouwvolume, -hoogte en -materialen opgenomen. Deze richtlijnen bieden een leidraad voor toekomstige ontwerpen en kunnen door het stadsbestuur gebruikt worden bij het beoordelen van omgevingsvergunningen. De richtlijnen benadrukken wat wenselijk is om te behouden, hoe panden verbouwd kunnen worden, en welke aspecten in overweging moeten worden genomen bij nieuwbouw.

Dit initiatief bevordert een doordachte benadering van erfgoedwaarde bij stedelijke ontwikkelingen, waarbij de beeldkwaliteit van het gebied wordt behouden en verbeterd. De stad toont hiermee haar inzet voor het erfgoed en de identiteit van de stad, en moedigt een duurzame en respectvolle ontwikkeling aan.