‘Mogelijke megawindturbines in Geraardsbergen bedreiging voor beschermde vogels en vleermuizen.’

Geraardsbergen. De plannen van het stadsbestuur van Geraardsbergen om tot tien honderden meters hoge windturbines te plaatsen bedreigen de broedplaatsen, rustplaatsen en trekroutes van Europees beschermde vogels en vleermuizen. ‘’In Ninove heeft het stadsbestuur deze maand negatief advies gegeven voor de plaatsing van een windturbine vanwege het gevaar voor beschermde vogels’, aldus het actiecomité Stop Windturbines.

‘De plannen van het stadsbestuur zijn in strijd met het Provinciaal Beleidskader Windturbines van Oost-Vlaanderen’, aldus Julie Van Dessel van Stop Windturbines. Dat Provinciaal Beleidskader zegt dat algemeen kan worden gesteld ‘dat de onderzoeksresultaten in het binnen- en buitenland tot de aanbeveling leiden om nieuwe windturbineparken niet nabij belangrijke broed-, pleister-, rust- en doortrekgebieden te plaatsen van vogels en vleermuizen… Vogels en vleermuizen kunnen in principe schade ondervinden van windturbines door botsingen met de turbines en door verdringing uit de leef- en broedgebieden.’
‘Voor het stadsbestuur zijn de financiële opbrengsten van de windturbines blijkbaar belangrijker dan de beschermde vogels en vleermuizen’, besluit het comité.

‘In Ninove heeft het stadsbestuur deze maand negatief advies gegeven voor de plaatsing van een windturbine vanwege het gevaar voor beschermde vogels. In Geraardsbergen hebben we broedplaatsen van ooievaars en zelfs van de zeldzame ijsvogel op een paar kilometer afstand in vogelvlucht van de geplande windturbines. Wij vinden dat totaal onverantwoord uit het oogpunt van dierenbescherming’, vult Bruno Magnus van Stop Windturbines aan.

In mei wordt er door het stadsbestuur beslist over de windturbines, daarom vraagt het actiecomité Stop Windturbines aan iedereen om nu de petitie tegen de windturbines te ondertekenen op www.stopwindturbines.be .

Julien Borremans