Ook cd&v schuift een Denderplan naar voor: ‘Weer trots zijn op de Denderstreek.’

De Oost-Vlaamse cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor schuift – samen met veertien cd&v-afdelingen – een Denderplan naar voor. ‘Bij ons geen doemdenken maar een positief en constructief plan’, voegt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie eraan toe.

De mensen in de Denderstreek zijn vandaag Vlaams kampioen pendelen. ‘Heel wat bedrijven trokken weg uit de streek en nieuwe investeringen vonden moeilijk hun weg. Daardoor zijn mensen erg lang onderweg naar het werk. Heel wat mensen willen niets liever dan een job dichter bij huis. Het Denderplan zet in op werk dichtbij huis, zodat mensen meer tijd hebben voor hun familie, vrienden en hobby’s’, klinkt de analyse bij de cd&v.

Een andere uitdaging vormt de grote diversiteit. De Denderstreek werd de afgelopen jaren in een snel tempo diverser. ‘Het Denderplan wil oude en nieuwe bewoners van de Denderstreek deel laten uitmaken van dezelfde gemeenschap. Zorgen dat buren elkaar begrijpen en dat scholen een motor zijn van integratie en welvaart.’

‘Er zijn veel uitdagingen in de Denderstreek op vlak van integratie, economie en samenleven, maar er is ook enorm veel potentieel. Dat potentieel willen we naar boven halen met ons Denderplan’, menen de cd&v’ers.

Enkele speerpunten
Een eerste stap werd gezet met de erkenning van de Denderstreek als ‘ontwrichte zone’. ‘We willen de regio in aanmerking laten komen voor meer Europese steun en rond de verschillende voedingsbedrijven in de streek een ‘food valley’ uitbouwen.’

Daarnaast moet er meer werk worden gemaakt met brede scholen die nauw met middenveldorganisaties gaan samenwerken. Er moet meer controle over migratie komen, aangevuld met een aanklampend integratie- en terugkeerbeleid. Om dit te realiseren moet lokale besturen meer middelen krijgen. ‘Daarnaast moeten ook nieuwkomers uit Brussel of Wallonië in de Denderstreek aangemoedigd worden om Nederlands te leren door voldoende aanbod aan lessen.’

Wonen moet betaalbaar worden door het aanbod op de woningmarkt te verhogen en in te zetten op renovatie. ‘We zorgen dat wie niet veel eigen inbreng heeft bij het aangaan van een woonlening, voor 100% kan lenen met overheidswaarborg.’ Tot slot wil de cd&v het Denderfonds hervormen tot een volwaardig reconversieplan, met voldoende middelen om te investeren in lokale tewerkstelling en integratie.

Julien Borremans