Zottegem: voorlopig geen gratis hoornaarsvallen meer

Tijdens de recente Milieu14daagse in Zottegem die voorbije zaterdag besloten werd met de jaarlijkse Lenteschoonmaakactie, werd ook via een infosessie en een workshop rond het maken van hoornaarsvallen bijzondere aandacht besteed aan de nodige verdelging van de Aziatische hoornaars die  een toenemende bedreiging voor de landbouw en de biodiversiteit vormen. Om deze strijd aan te gaan, werden daarbij aansluitend vanuit de stad in samenwerking met imkersvereniging De Biemansgilde ook gratis hoornaarsvallen (met een lokstof) ter beschikking van de inwoners gesteld.  Blijkbaar kwamen inmiddels hiervoor in het Administratief Centrum Sanitary al meer belangstellenden dan verwacht over de vloer want momenteel zijn alle hoornaarsvallen reeds de deur uit. Op de website van de stad staat te lezen dat zal gecommuniceerd worden wanneer een nieuwe voorraad zal aangevuld zijn.

SELECTIEVE BESTRIJDING

Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf midden juli. Een primair nest is relatief klein en beperkt bevolkt en hangt meestal in een lage haag of aan een afdak. Secundaire nesten zijn sterk bevolkt, bevinden zich meestal op grote hoogte in bomen (hoger dan 10 meter) en kunnen een diameter van 80 cm of meer hebben. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen. Hoewel dit ook geldt voor primaire nesten, is het vooral zeer effectief die secundaire nesten te verdelgen want hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn.

In de zomermaanden verwijdert de brandweer hoornaarsnesten, weliswaar alleen wanneer ze een direct gevaar vormen voor de mens. In de wintermaanden is dit minder nodig omdat het nest dan vanzelf inactief wordt en geen risico meer vormt. Zonder daarbij andere insecten in gevaar te brengen, wordt met de hoornaarsvallen die gratis verdeeld worden, ingezet op de selectieve verdelging van de Aziatische hoornaar. Andere insecten kunnen immers ontsnappen uit de vallen, terwijl de Aziatische hoornaar vast blijft zitten. Voornamelijk met het oog op verder onderzoek rond bestrijding ervan is het ook nuttig elke aanwezigheid van een Aziatisch hoornaarsnest te melden via vespawatch.be.