10.000 Geraardsbergenaars stemden voor de Kamer niet, blanco of voor het Vlaams Belang

Geraardsbergen. De Krant De Morgen onderzocht hoeveel mensen met de vorige verkiezingen in 2019 niet gingen stemmen of blanco stemden. Voor Geraardsbergen komt de krant uit op 14,2%, wat 1,8% boven het Vlaams gemiddelde ligt, zowel voor de Kamer als voor het Vlaams parlement. Voor het Vlaams Parlement haalde het Vlaams Belang trouwens 29,5% van de stemmen. Daarmee liet ze de andere partijen ver achter zich.

De krant De Morgen brengt een verontrustende trend omtrent de verkiezingen in beeld. Met de vorige verkiezingen in 2019 – toen werd er voor het Vlaams Parlement, de Kamer, Senaat en het Europees Parlement gestemd – haakten heel wat kiezers af door niet of Blanco te stemmen. In totaal gingen in Vlaanderen ruim zeshonderdduizend Vlamingen niet of blanco stemmen.

Bron: De Morgen

Verontrustende tendens
Volgens De Morgen is er een mix van redenen die meespelen: ongenoegen, woede of gewoon een gebrek aan interesse. Volgens de krant haken meer mensen af in gemeente en steden met inwoners die in armoede leven, weinig vertrouwen hebben in hun medemens, niet deelnemen aan het verenigingsleven of zich onveilig voelen. Uiteraard is dit maar een deel van de analyse.

Voor Geraardsbergen zijn er dat er ongeveer 3460. Daarmee scoort de Oudenbergstad slechter dan het Vlaams gemiddelde. Bovendien haalde het Vlaams Belang voor het Vlaams Parlement in 2019 ruim 6606 stemmen in Geraardsbergen. Als je deze twee getallen bij elkaar telt, dan is dat op zijn minst een verontrustende tendens. Procentueel betekent dit dat 43,2% van de stemgerechtigden in Geraardsbergen blanco of niet gingen gaan stemmen en een bolletje zwart kleuren voor het Vlaams Belang.

De slechtste scores worden in de Vlaamse Rand rond Brussel en aan de kust behaald. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest scoort met meer dan 22% heel slecht. ‘In Sint-Laureins, De Pinte, Wortegem-Petegem, Oud-Heverlee, Deerlijk en Dentergem ligt het aantal afgehaakten het laagst.’ In deze gemeenten heeft minder dan 10% van de stemgerechtigden afgehaakt.

In Ninove haakten 10,7% van de stemgerechtigden af terwijl 37,9% – wat betreft het Vlaams Parlement – voor het Vlaams Belang stemden. Deze tendens trekt zich in de rest van de Denderstreek door. In Zottegem zien wij dan weer een meer gematigd beeld dat nauwer aansluit bij het Vlaams gemiddelde.

Lokale verkiezingen
Wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 zullen volgens een recente steekproef door de Vlaamse overheid heel wat mensen niet gaan stemmen. Voor het eerst geldt er geen stemplicht voor de lokale verkiezingen. Uit het onderzoek blijkt dat 22% van de Vlamingen zonder migratieverleden mogelijk niet zal stemmen in oktober.

‘Bij Vlamingen met een migratieverleden liggen de cijfers hoger. Voor mensen met Turkse roots gaat het dan om mogelijk 24%, met Congolese roots om 28% en met Marokkaanse roots om 30%. Opvallend is de desinteresse bij Vlamingen met Roemeense en Poolse roots. Onder hen blijft tot respectievelijk 60 en 66% mogelijk thuis in oktober’, aldus De Morgen.

Voor meer info: https://krant.demorgen.be/titles/demorgen/7927/publications/2127/pages/14

Julien Borremans