Zottegemse serviceclubs nodigen Jean-Paul Van Bendegem uit ten voordele van vzw Ruyskensveld, campus Zwalm

De Zottegemse serviceclubs (Kiwanis, Lion’s, Rotary, Inner Wheel en Soroptimist) hebben een lezing met filosoof en wiskundige Jean-Paul Van Bendegem georganiseerd. Afspraak op woensdag 17 april, vanaf 19.30 uur in garage Volvo D’Hondt op de Industrielaan in Zottegem. De opbrengst, er wordt gehoopt op 5.000 euro, zal integraal geschonken worden aan vzw Ruyskensveld, campus Zwalm.

De lezing van Van Bendegem is getiteld Quo vadis, homo sapiens? en wordt als volgt omschreven: “Gegeven de snelle en ingrijpende ontwikkelingen in de wetenschappen en de afgeleide technologieën, kan en moet de vraag gesteld worden welke impact dit heeft op het menselijk leven en de maatschappij. In een eerste deel wordt de plaats bekeken van de wetenschap in de maatschappij met bijzondere aandacht voor wetenschapscommunicatie. In het tweede deel worden robotica en “big data” besproken met de vraag in het achterhoofd of dit al of niet het einde betekent van de mens zoals wij die vandaag kennen.”

Een ticket kost 75 euro per persoon. Nadien voorzien de serviceclubs een receptie met hapjes. Er is nog ongeveer 10 procent van de tickets beschikbaar. Je kan ze bestellen via de serviceclubs (zie websites hieronder) of via de leden die je kent.

Meer info? Websites van:

vzw Ruyskensveld Zwalm

Kiwanis Zottegem

Lionsclub Zottegem

Rotaryclub Zottegem

Inner Wheel Zottegem

Soroptimist Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen