“Samen zaaien we schoonheid en biodiversiteit!”

LierdeLovers nemen het initiatief.

Op de koude miezerige voormiddag van vrijdag 19 april 2024 werden langs de Spende in Sint Maria Lierde de stroken naast het vernieuwde fietspad, door Patrick De meester en Paul Van Wambeke van de feel-good organisatie LierdeLovers, met veldbloemen ingezaaid. De initiatiefnemers willen hiermee  niet alleen de omgeving verfraaien maar tevens een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de biodiversiteit in de regio.

Door het inzaaien van veldbloemen langs dit fietspad worden niet alleen de esthetische aspecten van de omgeving verbeterd, maar wordt ook de habitat voor verschillende insecten en vogels vergroot. Veldbloemen trekken bijen, vlinders en andere bestuivers aan, wat op zijn beurt de bestuiving van gewassen en de gezondheid van de lokale flora bevordert.

Het initiatief van de “LierdeLovers”  is een voorbeeld van hoe lokale gemeenschappen kunnen bijdragen aan het behoud van de natuurlijke omgeving en het creëren van een meer biodiverse en aantrekkelijke leefomgeving voor mens en dier. Hopelijk inspireren hun inspanningen ook anderen om ook actief deel te nemen aan het behoud en de verbetering van de natuur in hun omgeving.

Wastyn Bert