oplus_2

Gemeente Zwalm en SK Munkzwalm slaan de handen in elkaar voor een nieuwe parking

Voetbalclub SK Munkzwalm beschikt sedert kort over een nieuwe, ruime parking en dat was meer dan nodig. De oude parkeerplaatsen leken wel een kraterlandschap dat bij de minste regenval vol grote en diepe plassen stond, allesbehalve gebruiksvriendelijk dus.
De nieuwe parking is niet alleen ruimer maar werd ook duurzaam aangelegd: regenwater kan nu zoveel mogelijk infiltreren. Zeker in een watergevoelig gebied zoals hier in Munkzwalm biedt dit alleen maar voordelen. Dat hieraan echter een stevig prijskaartje vasthangt, hoeft geen betoog. Geen evidentie voor een vzw die draait dankzij de inzet van vrijwilligers.
Het lokaal bestuur ondersteunde dan ook het project. Schepen van Sport Peter Van Den Haute (N-VA): “Het gemeentebestuur vindt goed uitgeruste sportinfrastructuur op haar grondgebied belangrijk. Zowel wat betreft haar eigen sportinfrastructuur als deze eigendom van haar sportclubs. Sporten is belangrijk voor de gezondheid en een goede infrastructuur nodigt ook uit tot sporten. Succesvolle sportclubs trekken natuurlijk ook veel volk waardoor er parkeerproblemen kunnen ontstaan. Vooral bij voetbalclubs met een grote spelers- en supportersaanhang is dit het geval.
In overleg met het bestuur van SK hebben wij bekeken hoe wij als lokaal bestuur konden helpen bij dit project. De ondersteuning van onze sportverenigingen is daarbij één facet, een ander is dat door de ligging dichtbij het centrum en bij de toeristische trekpleister van de Zwalmmolen de parking ook een publieke functie kan vervullen. Hierover werden met SK duidelijke afspraken gemaakt. Met dit project wint echt iedereen: onze grootste sportclub, maar ook de bewoners, handelaars en vele bezoekers van onze mooie gemeente en daar doen we het voor, aldus nog Van Den Haute.”
De financiële ondersteuning komt er in de vorm van een subsidie en een renteloze lening.

FOTO – schepen van sport Peter Van Den Haute met Peter Van Trappen, de voorzitter van SK Munkzwalm

oplus_2