Treinstation Munkzwalm wordt toegankelijker en veiliger.

Begin volgende week komen er zowel aan de Sport- als aan de Spoorweglaan diverse ingrepen.

“Langs de ene zijde van het spoor is er een kinderdagverblijf en langs de ander kant ligt de sport- en recreatiezone.

Hoewel er een zone 30 geldt, liggen de snelheden daar nog te hoog. Daarom dringen er zich extra ingrepen op aan de weginfrastructuur. Dit zal de veiligheid voor de kinderen en zwakke weggebruikers verhogen. Terzelfdertijd gaan we de toegankelijkheid naar de perrons en de faciliteiten aan het station fel verbeteren.

We gaan in eigen beheer en in samenspraak met de NMBS, zelf toegangshellingen aanleggen. Dit wordt een hele verbetering voor de treinreizigers die nu vaak vanaf de parking het perron moeten op – of afspringen” aldus schepen van Mobiliteit Patrick Moreels.

“De algemene toegankelijkheid voor de buurt zal er ook op vooruitgaan. De boordstenen van de voetpaden in de omgeving worden verlaagd en het station zelf wordt toegankelijker voor minder mobiele mensen.

In de Sportlaan wordt terzelfdertijd een Hoppinpunt aangelegd. Hier zal een vlotte switch tussen verschillende vervoersmiddelen mogelijk worden. Er komen daarbij nog twee elektrische deelwagens, naast elektrische deelfietsen. De omgeving wordt groener en de voetpaden worden doorgetrokken.

Hiermee wordt de kroon op het werk gezet van een jarenlange procedure, maar iedereen zal er wel bij varen” aldus schepen Moreels.