Politieraad geïnstalleerd

Installatievergadering Politieraad nieuwe fusiezone ‘PZ Vlaamse Ardennen’

Op weg naar één sterke Politiezone!

Op 1 december 2023 werd de fusie tussen PZ Brakel en PZ Vlaamse Ardennen bekrachtigd. Vanaf 1 januari 2025 is het zover: de zones gaan officieel samenwerken als Politiezone Vlaamse Ardennen.

Een belangrijke stap in dit proces is de installatie van de nieuwe Politieraad, die gisteren plaats vond in Oudenaarde. Tijdens deze vergadering werden de leden van de Politieraad voorgesteld en legden zij de eed af. Volgend jaar bij het begin van de nieuwe legislatuur zullen naargelang de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen grote wijzigingen dienen uitgevoerd te worden bij de samenstelling. Bij deze nieuwe samenstelling tellen Brakel en Zwalm heel wat minder vertegenwoordigers in de politieraad.

De nieuwe Politieraad:

De Politieraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle gemeenten binnen de fusiezone. De samenstelling is gebaseerd op de bevolkingscijfers, met minstens één vertegenwoordiger per gemeente.

De burgemeesters van de verschillende gemeenten zetelen van rechtswege in de politieraadsleden (in alfabetische volgorde):

· Browaeys Cynthia

· De Meulemeester Marnic

· Devleeschouwer Stefaan

· Nachtergaele Joris

· Tuybens Bruno

· Vander Meeren Luc

· Verzele Joop

· Willequet Philippe

Voorzitter van de zone werd  Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde.

De verkozen raadsleden (in alfabetische volgorde), die tijdens de installatievergadering hun eed hebben afgelegd  zijn:

· Aelbrecht Tom

· Bogaert Delphine

· Bogaert Franka

· Bogaert Franky

· Delbaere Eveline

· Devenyns Johan

· De Bleecker Johan

· D’Hont Tom

· De Martelaere Iris

· De Rycke Kathy

· Geysens Filip

· Lauwereyns Danny

· Lelieur Dirk

· Meuleman Elisabeth

· Roman Xavier

· Saeytijdt Marcel

· Steenmans Marcel

· Van Betsbrugge Kathelijne

· Vandenabeele Luc

· Vandriessche Christine

· Vansteenbrugge André

· Yurtay Murat

 

Bevoegdheden Politieraad: De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoeming van personeel. Het is ook de bevoegdheid van de Politieraad om het ambt van korpschef vacant te verklaren, de selectiecommissie samen te stellen en kennis te nemen van het advies van deze selectiecommissie om over te gaan tot gemotiveerde voordracht van de korpschef. Daarnaast duidt zij ook de secretaris en wijst zij de bijzonder rekenplichtige aan.

Naamgeving fusiezone: PZ VLAAMSE ARDENNEN

Tijdens de installatievergadering werd  de naam van de toekomstige zone officieel bekrachtigd worden. “De naam PZ VLAAMSE ARDENNEN  reflecteert perfect de prachtige regio die de nieuwe fusiezone omvat” volgens voorzitter De Meulemeester.

Samenwerking voor een veilige toekomst:

Voorzitter De Meulemeester: ” De installatie van de nieuwe Politieraad is een belangrijke mijlpaal in de fusie tussen PZ Brakel en PZ Vlaamse Ardennen. We kijken ernaar uit om samen te werken aan een sterke en efficiënte Politiezone die garant staat voor de veiligheid van alle inwoners van de Vlaamse Ardennen.”

Politieraad geïnstalleerd