Karolien De Roose (N-Va Ninove) vraagt uitbreiding voor trouwen in openlucht en om meer ruchtbaarheid te geven

Tania De Jonge: "Ik heb sinds de invoering van de openlucht huwelijken nog geen enkele opmerking gekregen over het gebrek aan promotie voor een buitenhuwelijk"

In 2021 werd het voorstel van Karolien De Roose (gemeenteraadslid N-VA) om een plan uit te werken om het huwen op buitenlocaties in Ninove mogelijk te maken, weggestemd door de meerderheid. In 2022 werd vanuit de meerderheid alsnog een voorstel goedgekeurd om het lovertheater achteraan CC De Plomblom aan te wenden als extra locatie om huwelijksplechtigheden in openlucht te voltrekken.

Karolien De Roose vroeg via een schriftelijke vraag de cijfers op over het aantal huwelijken in openlucht die plaatsvonden in 2022, 2023 en 2024.

In 2022 vonden er 7 huwelijken in het lovertheater plaats, in 2023 14 en in 2024 nog geen enkel. Voor deze zomer zijn wel nog 3 huwelijken in openlucht ingepland.

In tegenstelling tot Ninove heeft in andere steden en gemeenten trouwen in openlucht veel meer succes en wordt hier ook heel actief communicatie rond gevoerd. Op de website van de stad Ninove bijvoorbeeld werd geen melding gemaakt van de mogelijkheid om ook in openlucht te trouwen.

Karolien De Roose vraagt om aan de mogelijkheid om ook in Ninove te trouwen in openlucht meer ruchtbaarheid te geven. De website van de stad Ninove werd ondertussen aangepast en sinds kort staat expliciet gespecifieerd dat er in de maanden juli, augustus en september op zaterdag gehuwd kan worden in openlucht. Dit is een eerste positieve stap, maar extra communicatie is hier zeker nodig. In de gemeenteraadsbeslissing van mei 2022 is niet opgenomen dat enkel op zaterdag in openlucht zou kunnen worden getrouwd. Ik vraag dan ook om de website van de stad nogmaals aan te passen en conform de gemeenteraadsbeslissing de mogelijkheid te bieden om elke dag te kunnen huwen in openlucht.

Reactie burgemeester Tania De Jonge

Burgemeester Tania De Jonge: “De cijfers zijn inderdaad niet optimaal maar gelukkig is er de individuele vrijheid van de koppels om te bepalen waar ze trouwen. Het buitenhuwelijk wordt in de maanden waarin we dit voorzien steeds voorgesteld maar we stellen vast dat de meeste koppels het liefste huwen in het oud stadhuis, het historisch kader van het oude stadhuis is zeer geliefd bij de meeste koppels.

We hebben dit geëvalueerd en ervoor gezorgd dat ze die keuze kunnen maken. De buitenlocatie wordt gesmaakt maar persoonlijk vind ik het belangrijk dat men zelf kan bepalen waar het huwelijk doorgaat en wij zijn ook niet geneigd om dit principe te veranderen.

Koppels die zich aanbieden in het stadhuis om een huwelijk aan te vragen krijgen alle informatie over de mogelijkheden om buiten te huwen.

Een huwelijk is een heel belangrijke gebeurtenis het leven van twee mensen die hun liefde voor elkaar bekrachtigen. Op zo’n momenten ben je als ambtenaar van de burgerlijke stand getuige van dit bijzonder moment, ik heb sinds de invoering van de openlucht huwelijken nog geen enkele opmerking gekregen over het gebrek aan promotie voor een buitenhuwelijk, ik zie dan ook niet goed in waarom we dit nog eens extra moeten promoten zeker als hen het aanbod bij de aanvraag van het huwelijk, wordt gedaan.”