Zottegem: laatste twee eerstecommuniemissen

Foutieve aankondiging in Infokrant Egmont

Eerder reeds kon u via NUUS vernemen dat – in tegenstelling met de gewoonte die er van oudsher was – jongens en meisjes die voor het eerst ter communie mogen gaan, dit in Zottegem voortaan niet meer doen tijdens een speciale eerstecommunieviering in de parochie of deelgemeente waar hun school gevestigd is, maar hiervoor gewoon in klasverband aansluiten tijdens een van de normale weekendmissen, mogelijks dus in een andere parochiekerk.

Op die manier deden de communicantjes van negen van de twaalf plaatselijke basisscholen reeds tijdens de voorbije weekends hun eerste communie. De jongens en meisjes uit de overige drie basisscholen die voor het eerst ter communie mogen gaan, doen dat allemaal komende zondag 26 mei. Vanuit de parochie wordt de aandacht er op gevestigd dat in het magazine Infokrant Egmont de aankondiging hiervan foutief is.

Ziehier de juiste regeling. In de dekenale kerk doen niet om 9 uur de communicantjes van SBS De Smidse hun eerste communie (er is trouwens op dat uur geen misviering in de centrumkerk) maar wel om 10u30 de jongens en meisjes van VBS Sint-Barbaracollege (waarvan geen sprake in Infokrant Egmont). De communicantjes van SBS De Smidse gaan samen met hun leeftijdgenootjes van SBS De Kleine Planeet voor het eerst ter communie om 9 uur in de kerk van Erwetegem.