Vandaag manifestatie aan slachthuis in Velzeke

Leden van vzw Animal Rights gaan vandaag vrijdag 24 mei van 9 tot 11u30 een demonstratie houden aan het slachthuis Vion Adriaens in de Slachthuisstraat in Velzeke om de dierenmishandeling en het dierenleed in de slachthuizen in onze regio aan te klagen. Volgens de dierenrechtenorganisatie zou uit documenten blijken dat het Zottegemse slachthuis systematisch runderen aanvaardt die kreupel en ziek zijn – in 2022 zouden zo liefst 40 dergelijke runderen geslacht zijn – en werden die inbreuken ook vastgesteld door de inspectiediensten. Omdat volgens diezelfde rapporten sancties echter uitblijven, wil Animal Rights met deze actie die wantoestanden nogmaals aan de kaak stellen.

Het is niet de eerste keer dat aan het slachthuis in Velzeke zo’n manifestatie plaatsvindt. In 2019 kwam de vereniging All for Animals er twee keer betogen, op 8 juli en op 5 november. Samen met de toelating voor deze laatste actiebijeenkomst liet het stadsbestuur toen echter tegelijk weten dat zulke aanvragen in de toekomst niet meer zouden vergund worden. Toen All for Animals desondanks in 2021 opnieuw een aanvraag indiende om op 7 april van dat jaar een “serene wake” te mogen houden aan het slachthuis, werd dat verzoek dan ook geweigerd. Nu heeft het college van burgemeester en schepenen dus toch weer toestemming verleend.