FREDDY

Provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Merelbeke lanceren nieuwe en interactieve fietsroutekaart: “Van Merelbeke een echte fietsgemeente maken”

De provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Merelbeke lanceren een nieuwe en interactieve fietsroutekaart van Merelbeke. Die brengt twaalf knelpunten in kaart waar mensen zich het minst veilig voelen als ze fietsen door onze gemeente. “We beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is om van Merelbeke een echte fietsgemeente te maken.”

Lokaal bestuur Merelbeke, provincie Oost-Vlaanderen en UGent sloegen de handen in elkaar. Tussen 1 maart en 1 mei 2023 konden inwoners en gebruikers de fietsroutes die ze het vaakst gebruiken en de obstakels die ze op hun weg tegenkomen online doorgeven. Vervolgens verfijnden onder meer de scholen en bewonersplatformen de routes en knelpunten. Het lokaal bestuur koppelt nu gericht acties aan de knelpunten om zo de fietsroutes veiliger te maken.
“De fietsroutekaart is een mooie stap vooruit in ons engagement om van Merelbeke een echte fietsgemeente te maken”, aldus schepen van Mobiliteit Luc Van Huffel. “We beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is. Alles start met het in kaart brengen van de routes en de gevaren die erop liggen. Dat onze eigen inwoners hieraan hebben meegewerkt en met veel enthousiasme hebben aangegeven waar de moeilijkheden liggen, bewijst dat zij dezelfde ambitie hebben.”

Opvolger van de schoolroutekaart

De vorige schoolroutekaart dateert van 2013. Lokaal bestuur Merelbeke ondernam intussen al verschillende acties om knelpunten weg te werken. “Zo is de vroegere Bergwijkbrug vervangen, de Potaardeberg is volledig heraangelegd met nieuwe fietspaden, de Kloosterstraat is heringericht als fietsstraat en ook de oversteek aan Ketske Bonjour kreeg de nodige accentverlichting”, verduidelijkt schepen Van Huffel.
De gevaarlijke punten blijven evenwel de drukke verkeersassen waar veel auto’s, fietsers en voetgangers samenkomen. “Ik denk dan aan de oversteekplaats van de Trekweg over de Zwijnaardsesteenweg, de kruising van de Heidestraat met de Van Laetestraat, alsook de oversteek van de Hundelgemsesteenweg naar de Motsenstraat en Schellebellepontweg. Allemaal punten die we in de toekomst willen aanpakken”, vult schepen Van Huffel aan.

 Fietsroutekaarten voor de hele provincie

 

Voor de provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden. Ook via het tragewegenbeleid worden trage wegen befietsbaar gemaakt. De fietsroutekaart vormt een belangrijk sluitstuk van het provinciaal fietsbeleid. In 2022 werd de eerste fietsroutekaarten in Zele, Erpe-Mere, Mariakerke (Gent) en Buggenhout voorgesteld. In 2023 volgden Geraardsbergen en Lede, in 2024 Nazareth. Vandaag is Merelbeke aan de beurt. Binnenkort worden de fietsroutekaarten van Eeklo en Melle voorgesteld. De opmaak van de fietsroutekaart Lievegem is intussen ook opgestart.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit bij de provincie Oost-Vlaanderen: “Met de fietsroutekaart willen we alle fietsers, jong en ouder, aanmoedigen om de fiets te gebruiken en hen helpen om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.”

Fietsroutekaart online raadplegen

http://www.merelbeke.be/fietsroutekaart.