Oosterzele en Wetteren vinden het belangrijk dat Slag om Gijzenzele/Kwatrecht herdacht wordt

Op zaterdag 25 mei werd in Kwatrecht en Gijzenzele de Tweede Wereldoorlog met veel eerbetoon herdacht. Kwatrecht en Gijzenzele hebben hun eigen verhaal over de gruwel in WO II. Ze vormden in mei 1940 het toneel van hevige gevechten. Men moest het hoofd bieden aan gewelddadige aanvallen van Duitse troepen. De gemeenten Oosterzele en Wetteren vinden het belangrijk dat de Slag om Gijzenzele/Kwatrecht elk jaar opnieuw herdacht wordt. Met plechtigheden (muzikale intermezzo fanfare Voor God en Vlaanderland, toespraken, bloemenhulde, last post, nationale hymne,  ) aan de monumenten in Mariagaard Kwatrecht en Gijzenzele werd de Slag om Kwatrecht/Gijzenzele piëteitsvol herdacht. Ook schoolkinderen werden betrokken in de hulde. De symboliek is belangrijk door de oorlogen in Oekraïne en Gaza. De Slag om Kwatrecht en Gijzenzele werd één van de hardnekkigste veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog. De verliezen waren langs Duitse zijde het grootst. De geschiedenisboeken maken er weinig of geen gewag van, de Duitsers kregen enorm veel tegenstand in Kwatrecht en Gijzenzele.
  
In Gijzenzele wordt de plechtigheid al jaren lang opgeluisterd door de fanfare ‘Voor God en Vlaanderland’, die de plechtigheid inzette met de mars van de KMS. De ontvangst van het Vaandel van het Zesde Linie regiment met escorte in het disposief blijft een aangrijpend moment. Er werd aandachtig geluisterd naar de gevatte speeches van burgemeester Johan Van Durme, kolonel stafbrevethouder buiten dienst Danny Vanormelingen (voorzitter Koninklijke Verbroedering 6 de Linie) en de mooie bezinningswoorden van Magda Smolders. ‘Bloemen zijn als kleine sieraden op een grijze steen, bloemen zeggen ook dat wij niet vergeten. Er werden rozen neergelegd voor Marcel Coen (21), Albert Raeckelboom (21), Theodoor Boey (20), Eduaard Braet (22), Marcel Donckers (21), Edmond Hapers (23), Albert Huylenbroeck (22), Theophilus Maes (21), Lodewijk Scheerdijk (21), Hendrik – Jan Sels (20), Omer Van Laethem (22), Jozef Vandervorst (20), Edgard Verhelst (20), Jozef Mertens (26), Frans Vekemans (28), Henrikus Van Sprengel (24), Willem Christiaens (21), Frans Claes (20), Hendrik De beuckelaer (24), Landri De Groulard (23), Raymond Meys (20), Albert Rutten (23), Karel Van Dyck (20), Jules De Wilde, Marcel Verhaege, René Verliefde, René Sleeuwaegen, Remi Sioncke, Honoré De Wever, piloot John Reid en de burgers Verhaegen en De Wilde. Er werden bloemen  neergelegd door burgemeester Johan Van Durme en het schepencollege van Oosterzele, Leentje Grillaert (gedeputeerde provincie Oost – Vlaanderen), kolonel van het Vliegwezen Militair Administrateur Johan Lenière, militair commandant provincie Antwerpen in naam van Defensie, burgemeester Albert De Geyter en schepencollege Wetteren, kolonel stafbrevethouder buiten dienst Danny Vanormelingen voor de Koninklijke Verbroedering 6 de Linie, Hubert Keuppens voor de Koninklijke Vriendenkring 5 de Linie ondervoorzitter, samen met Hugo Peeters voor de afdeling Koninklijke Verbroedering 5 de, 17 de, 35 ste en 55 ste  Linie Regimenten 1940 – 1945, Dirk De Ganck, voorzitter Gijzels Genootschap van de Kerkuil. Petra Van Bever leidde alweer heel vlot de herdenkingsplechtigheid, er klonk veel lof voor de twee klaroenen van de Gidsen, de dirigent en de muzikanten van de fanfare Voor God en Vlaanderland Scheldewindeke. Een applaus voor Jean – Pierre Broucke, die niet kon aanwezig zijn, maar tot op het laatste moment de opvolging deed van het scenario van de plechtigheden in Kwatrecht en Gijzenzele. Finaal speelde de fanfare de mars van de Zesde Linie.
 
Elk jaar opnieuw wordt men tijdens de plechtigheden overvallen door een indrukwekkende stilte. Piëteit voor de oorlogsslachtoffers, er heerst ontzag en bewondering voor de soldaten die in WO II vochten voor onze vrijheid. De soldaten hebben een offer gebracht ter verdediging van de waarden die dierbaar zijn aan ons vaderland. Ook dat toont de herdenkingen in Kwatrecht en Gijzenzele. De oorlog blijft volledig onverwerkt verleden. En juist omdat dat verleden zo belangrijk is voor het heden, blijft het in Gijzenzele en Kwatrecht alle aandacht waard. Uit de verslaggeving van majoor en commandant Desprets blijft de afschuwelijke gruwel. Dat er hevig werd gevochten, blijkt uit het naslagwerk ‘Slechts drie dagen hebben de kanonnen gebulderd’. De bewoners van Kwatrecht en Gijzenzele moesten vluchten voor het geweld. Pas toen van hogerhand het bevel kwam zich terug te trekken, verlieten de vijfde en zesde linie de stellingen van ‘Bruggenhoofd Gent’. De herinneringen aan de gebeurtenissen van mei 1940 mogen niet verloren gaan. De nagedachtenis eren van hen die voor onze vrijheid gestreden hebben en waarden van vrede en vrijheid verdedigden.  (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).