Nieuwe straatnamen in Merelbeke-Melle: inwoners stemden massaal mee

Melle en Merelbeke gingen in april op zoek naar 25 nieuwe straatnamen voor de toekomstige fusiegemeente. Bewoners en eigenaars van de betrokken straten konden stemmen op hun favoriete nieuwe straatnaam of zelf een voorstel indienen. Maar liefst 75% heeft deelgenomen aan de stemprocedure!
Voor straten zonder adressen hakte het bevoegde college van burgemeester en schepenen de knoop door. Dat gebeurde ook wanneer het stemresultaat niet eenduidig was of wanneer een alternatief voorstel geen gunstig advies kreeg van de experten.

Dit zijn de voorgestelde nieuwe straatnamen:

 

MELLE MERELBEKE
Oude straatnaam Voorgestelde straatnaam Oude straatnaam Voorgestelde straatnaam
Begoniastraat Magnoliastraat Azaleastraat Hortensiastraat
Bergstraat Heuvelweg Beekstraat Damweg
Boomgaardstraat Hof ten Boomgaard Driesstraat Heulebroekstraat
Cliviastraat Amaryllisstraat Fazantenstraat* Parelhoenstraat
Drieswegel* Perenpad Hoveniersstraat Handelsweg
Heidestraat Heibos Jezuïetenwegel Hoevewegel
Kapellestraat Sterreweg Kloosterstraat Brandweerstraat
Kerkstraat Centrumstraat Kouterwegel* Schutterswegel
Kerkwegel Rooweg Lindestraat Maalderij
Lamstraat Lammeke Meersstraat Kleiput
Pinksterbloemstraat Zonnebloemstraat Steenakker Van der Grachtdreef
Pontstraat Veerweg Tulpenhof Irishof
Waterstraat Koperstraat    

*In deze straat zijn geen adressen.

Bewoners en eigenaars kunnen tot en met 10 juni hun opmerkingen doorsturen via straatnamen@fusiemellemerelbeke.be. Daarna spreken de gemeenteraden van Melle en Merelbeke zich definitief uit over de nieuwe straatnamen op 24 en 25 juni.

Schepen Erwin Van Heesvelde: “We zijn bijzonder blij met de hoge respons op onze oproep om te stemmen: maar liefst 75% van de betrokkenen heeft gestemd voor zijn of haar favoriete straatnaam. Dat bewijst dat de keuze van de nieuwe straatnaam heel sterk leeft bij onze inwoners.”

Schepen Pascal Rousseaux: “Veel straten dienden samen met de buren een eigen voorstel in: de helft van de voorgestelde nieuwe straatnamen is afkomstig van de inwoners zelf. We zijn verheugd dat deze participatievorm heeft gewerkt en dat we sámen met de inwoners tot de nieuwe namen zijn gekomen!”