Tempel in een nieuw kleedje.

Vernieuwde Tempelstraat officieel door bewoners en gemeentebestuur ingehuldigd.

De vernieuwde Tempelstraat in Sint-Martens-Lierde werd op 2 juni 2024 officieel ingehuldigd. Het project was noodzakelijk vanwege de aanleg van een middendruk gasleiding voor het WZC Kartuizerhof. Het studiebureau Infraplan en de firma Lievens werkten samen om de plannen te realiseren. De werkzaamheden begonnen in november 2022 en omvatten onder andere de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van het  pleintje in de bocht van de straat. Dit werd onthard, voorzien van drie bomen en uitgerust met een picknicktafel en twee banken, om zo het buurtleven te bevorderen. Tevens werd een doodlopend zijstraatje opnieuw aangelegd met waterdoorlatende klinkers.

Na enkele maanden van onderbreking voor nutsmaatschappijen, werd de straat in maart 2024 volledig hersteld. De kosten van de werken bedroegen 1.763.472,65 euro. Het gemeentebestuur vierde de opening van de totaal hernieuwde Tempel samen met de talrijk opgekomen buurtbewoners met een drankje op de site van het WZC Kartuizerhof.