© Google Maps

Recyclagepark Zottegem blijft vijf dagen dicht

Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap zal het recyclagepark aan de Ballingsweg op donderdag 11 juli gesloten zijn. De aandacht wordt er evenwel op gevestigd dat er op zaterdag 13 juli ook een uitzonderlijke sluitingsdag van toepassing is, voor alle vijftien recyclageparken van de intercommunale Ilva trouwens. Ermee rekening houdend dat het hek van het containerpark in Grotenberge normaal ook altijd op maandag en vrijdag dicht blijft, komt dit er op neer dat het recyclagepark vijf dagen niet toegankelijk zal zijn: van woensdagavond 10 juli om 19 uur tot dinsdagmorgen 16 juli om 8u30.