Nieuwjaarsbrief aan OCMW-personeel en -vrijwilligers

brief-ocmw-voorzitter-kurt-de-loor

Zottegems OCMW-voorzitter, Kurt De Loor schreef een persoonlijke nieuwjaarsbrief aan elk van de personeelsleden en vrijwilligers van OCMW Zottegem om hen te bedanken voor hun werk en inzet.’

Kurt De Loor: ‘Om hen te bedanken voor het mooie werk en de inzet het voorbije jaar. 2016 was dan ook een memorabel voor het OCMW met ons nieuw woonzorgcentrum en Lokaal dienstencentrum Egmont en een dagverzorgingscentrum. Ons OCMW vandaag lijkt in geen velden en wegen meer op het OCMW van pakweg vijftien jaar geleden. Ook het Huis van het Kind werd uit de grond gestampt. Stuk voor stuk realisaties die zonder het enthousiasme en inzet van het team niet zouden gelukt zijn. En in 2017 gaan we op dat elan verder. Tegen de tendens van blinde besparingen blijven we investeren in sterke sociale dienstverlening zodat het OCMW het kloppend sociaal hart van Zottegem blijft.’