Brakelse vissers klagen over Rijdtvijver

2958289-3f3fda7bbecfc80279b70db68719dc21

Brakel, 14/01/2017: Er wordt geregeld vis bijgezet op de Brakelse Rijdtvijver maar toch zijn de Brakelse vissers ontevreden. Deze week was er  een vergadering en er werd een bioloog aangesteld om te zien wat er zo allemaal aan de hand kan zijn. Het water van de Rijdtvijver is gemiddeld op jaarbasis te ondiep. Dit is het gevolg van slib en erosieverschijnselen. De paaizone zou beter moeten worden uitgebouwd. Een visser zei ons dat de opbrengst per visbeurt gevoelig was gedaald. Werk aan de winkel dus zodat deze vijver terug een volwaardige biotoop wordt en de vispopulatie zich zelf reguleert.