Groen Zwalm deelde ‘Groene Pluimen’ uit

 

1453231_259145980900692_151236046_nZwalm, 19/01/2017: Op de traditionele nieuwjaarsreceptie van Groen ZWALM werden de Groene Pluimen uitgedeeld. De eer ging naar de werking ‘Trage Wegen’ en naar OCMW-raadslid Jo Cuyvers. Opmerkelijk was ook dat ook Bert Broos, een van onze medewerkers een knuffel kreeg van de Groene ploeg uit Zwalm en uitvoerig werd bedankt voor zijn  32 jaar verslaggeving.  

Francia Neirinck: “Binnen onze groep Groen Zwalm waren we het er allemaal over eens dat Trage Wegen Zwalm de afgelopen jaren zijn missie als “(…) een vereniging die ijvert voor de lokale herwaardering van trage wegen, dat een wakend oog wil zijn voor allerlei beleidsevoluties die een impact hebben op trage wegen en die tracht dit beleid bij te sturen waar nodig. Trage Wegen wil een visie uitbouwen en ijveren voor een herstel- en ontwikkelingsplan voor deze wegen” meer dan ooit heeft waargemaakt. Maar wat zijn trage wegen eigenlijk? Het zijn onder meer kerkwegels, jaagpaden, doorsteekjes of landbouwwegen. Veel van deze verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen, in onbruik geraakt of hebben nood aan verbeteringen. Op een dag hadden een paar enthousiastelingen een bedenking en een droom :

2958847-9f9827fa303efaf79e1ba20a064d412d“Hoeveel idyllische wandelpaadjes zijn er in de loop van de voorbije jaren niet verdwenen, hoewel veel Zwalmenaren zich nog wel één of ander paadje herinneren? Zou het niet leuk zijn mochten deze oude herinneringen terug tot leven komen, zodat de twaalf deelgemeentes weer met elkaar verbonden worden door trage wegen?” En ze gingen aan de slag: er werd een werkgroep opgericht, er werden inventarissen opgemaakt, er werd gezocht naar wijzigingen en afschaffingen, er werd onderhandeld met eigenaars, er werd samengewerkt met andere verenigingen zoals Pasar en Natuurpunt en er werden afspraken gemaakt met het gemeentebestuur. Veel avonden en uren vrije tijd gingen naar de “trage wegen”. Vandaag is Trage Wegen Zwalm meer dan ooit actief : elk jaar proberen ze nieuwe paadjes, wegjes, straatjes en doorsteekjes open te krijgen om het tragewegennetwerk in onze gemeente uit te breiden. En hun inzet loont : elk jaar wordt een nieuw stukje trage weg ingewandeld : denken we maar aan de acht kilometer wandellus vanuit Beerlegem, de lus in Dikkele, de inventarisatie van Sint-Denijs-Boekel en Sint-Blasius-Boekel, het stukje tussen de beide Boekels op de grens met Horebeke, in de buurt van de Perlinkvallei, enz. Zo laten ze ons elk jaar telkens een mooi, meestal onbekend en ongezien stukje van onze eigen gemeente zien. Maar dat kan enkel dankzij de enthousiaste en onbaatzuchtige inzet van een aantal vrijwilligers. Vandaar dat we hen voor die inzet dit jaar onze Groene Pluim wensen te overhandigen. Samen met veel Zwalmenaren is Groen Zwalm er namelijk van overtuigd dat we langzaam maar zeker, dankzij Trage Wegen Zwalm, opnieuw een web van voetwegels zullen krijgen. Groen Zwalm steunt hen hier 100% in en wenst hen daar alvast alle succes mee.”
2958847-8330a6963020629253c86562b131e994  Groene Pluim Jo Cuyvers : ” Een beetje verrast, maar niet geheel onverwacht nam je in november ontslag als Zwalms OCMW-raadslid vertelt Francia Neirinck. “Groen Zwalm wil je hierbij bedanken voor je jarenlange inzet, je gedrevenheid, je idee ën en zo veel meer. Een man naar ons hart en met het hart op de juiste plaats ! Je werd enorm gewaardeerd binnen de OCMW-ploeg : getuige daarvan zijn de 10 tallen mailtjes vol lof, erkenning en dank die je na je ontslag mocht ontvangen, soms zelfs uit onverwachte hoek. Iedereen loofde je als een oprechte , bewuste , rechtvaardige sociale figuur die met grote dossierkennis de OCMW-dossiers behartigde. En dit belangeloos en idealistisch. Je stond mee aan de wieg van tal van veranderingen en door jouw toedoen werden heel wat zaken gerealiseerd. Zwalm werd door jouw toedoen een stuk socialer. Denken we maar aan : – Het feit dat de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken alleen nog 100 % groene stroom kopen. – Onder jouw impuls startte het OCMW Zwalm met het begeleiden van hun cli ënten in de zoektocht naar de goedkoopste energieleverancier en werd jouw vraag naar een renteloze energielening van het OCMW Zwalm voor Zwalmenaren met een laag inkomen een realiteit. – Je riep Zwalm op om een beter sociaal energiebeleid te voeren door de eigen (sociale) huurwoningen zelf grondig te isoleren zonder die kosten te recupereren door het evenredig doen stijgen van de huurprijs. – We herinneren ons jouw meer recente oproep om o.m. binnen OCMW de mogelijkheden te bekijken om Vluchtelingen te huisvesten in Zwalm – En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Een meer dan verdiende Groene Pluim dus. Als teken van erkentelijkheid voor al je werk als OCMW-raadslid, als OCMW-ondervoorzitter en als lid van het vast bureau ! Ze zullen je daar nu al missen!”

14708388_702613826553903_5654356700074516559_nDankwoord voor Bert Broos   door Francia Neirinck: “Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel toen we de krant van 23 december opensloegen en lazen : “Weekblad De Beiaard stopt na 114 jaar”. Met het verdwijnen van de krant gaat voor velen — verenigingen, sportclubs, buurtcomit és en politici — een lokale, heel gewaardeerde stem verloren. Meer dan 30 jaar (32 om precies te zijn, sinds 1985) was Bert Broos reporter voor De Beiaard. Naast Brakel behoorden ook Horebeke en Zwalm tot zijn werkgebied. Vliegende reporter soms op zijn moto, steeds op zoek naar het allerlaatste nieuws. Met zijn 198,5 cm ook de grootste reporter van de streek . Bert heeft zodanig de smaak te pakken, dat hij op eigen initiatief een blog, website en FB-pagina uit de grond stampte. Het lokale nieuws blijft hij op de voet volgen, en we zullen dus nog blijven van hem horen. Verder wordt met een groepje enthousiastelingen alsnog verder gewerkt aan De Beiaard 2.0. Hiermee slaan ze de digitale weg in. Groen Zwalm wenst hierbij speciaal Bert in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor zijn positieve, objectieve verslaggeving en zijn schitterende foto’s van de afgelopen 32 jaar!”