NVA Melle, Oosterzele, Merelbeke infoavond: Persoonsvolgende Financiering

Persbericht :
Op donderdag 2 februari 2017 zullen we met onze lokale afdelingen, een infoavond organiseren betreffende de Persoonsvolgende Financiering, voor personen met een beperking.

We merken op dat er steeds meer vragen komen met betrekking tot de PVF en willen van deze gelegenheid gebruik maken om alle geïnteresseerden beter te informeren. De uiteenzetting zal gebeuren door Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet samen met VZW Onafhankelijk leven. Staatssecretaris Elke Sleurs zal het slotwoord voorzien.

In bijlage kunnen jullie alvast de uitnodiging terugvinden en deze mag worden gedeeld met alle mogelijke geïnteresseerden.

Meer informatie kunnen jullie terugvinden in bijlage : 201701-nva-persv-financiering