Hoe zit dat eigenlijk? (De historie van ‘de Beiaard’ in 2017!)

Redactioneel :
Beste lezers. Pas een maand geleden, eind december 2016, kregen we te horen dat ‘Weekblad De Beiaard’ zou stoppen. Vanaf de eerste vrijdag van 2017  leest u op deze website  het nieuws uit de Vlaamse Ardennen. Reporters, schrijvers en fotografen publiceren hun werk. Hoe zit dat eigenlijk? Dit is de historie. Ja, er was eens… maar sprookjes bestaan niet.

schermopname-19

Prelude :
De uitgave  van Weekblad De Beiaard, de krant voor Zuid-Oost-Vlaanderen, werd de facto stopgezet tijdens de laatste week van 2016, 114 jaar nadat twee stadskranten samensmolten tot het gewaardeerde regionale blad waarvoor de lezers bereid waren te betalen.


Het begin van het verhaal :
Medewerkers en lezers konden het amper  geloven. Het einde was niet  verwacht,… nog niet verwacht. Er waren zelfs terug lange interviews en diepgravende artikels waarvoor ‘De Beiaard’ al die jaren geroemd werd.

Vragen, vragen, vragen:
Waarom werd er niet verder vernieuwd?  Waarom kwam er geen opfrissing, eventueel een uitgave in een handiger formaat? Zou het geen oplossing zijn geweest om regionale uitgaven samen te voegen? Wat met  de uitbouw van een digitale tweede pijler, want elke krant heeft vandaag toch een website? Was het dan echt zo moeilijk? Of was de draad gewoon op? Het vat leeg? De laatste geute!

19020706 eerste beiaard.jpg

Verlies.
Er was verdriet om het erfgoed dat verdwijnt bij lezers en medewerkers die waren opgegroeid met De Beiaard.  Een journalist bleef niet bij de pakken zitten en mocht de Facebookpagina van de voormalige krant blijven aanvullen om de  berichtgeving over de regio te garanderen.

Reacties.

Van overal  kwamen reacties van lezers  en tot op  vandaag blijven die  toestromen. Dit vormt, samen met de wens tot duiding, de directe aanleiding tot dit redactionele schrijven.

Uit een gesprek, vlak voor kerst 2016, volgde een demowebsite,… èn een dwaze wiskundige berekening:  1 persoon x 24 u arbeid = 1  demo. Wat als 2 personen 7 x 24 u aan een website zouden  werken? Dan moesten ze ook nog voor de invulling zorgen. Wat als ze er in zouden slagen om zonder onderbreking de berichtgeving  verder te zetten? Zouden de lezers volgen? Zouden ze  tijdens de feestdagen al voldoende mensen vinden  om te schrijven, en fotografen die hun foto’s willen doorsturen?  Zouden ze  überhaupt iemand vinden? Vrijwillig!

Zo volgde de uitdaging om op enkele dagen een digitaal platform op poten te zetten, een redactie samen te stellen en berichtgevers  te vinden. Tegelijk groeide de behoefte om betekenis  te geven aan het gebeuren,  om vele handen samen te laten slaan  die zo het verschil uitmaken tussen verlies en hoop, tussen sarcasme en optimisme, tussen individualisme en ‘samenwerken’.

De Beiaard digitaal.

Dit digitale platform is voorbereid en gebouwd door 2 vrijwilligers, met begrip en steun van hun levenspartners, tussen kerst 2016 en de eerste vrijdag van 2017. Dat was de dag waarop  de eerstvolgende papieren krant zou zijn  verschenen. Vandaag, drie weken later, stofferen tientallen medewerkers de inhoud.  Bijna allen hadden een band met het ‘Weekblad De Beiaard’, sommigen al in een ver verleden. U leest nog steeds een krant met geschiedenis.

De opstart van ‘de digitale Beiaard’ is, in al zijn broosheid, ook een verhaal over veerkracht en doorzettingsvermogen. En dat is echt niet zò uitzonderlijk. Gelijkaardige verhalen bestaan overal. (U leest het deze week in ‘de Beiaard’: een ontroerend interview met de Oudenaardse illustratrice H élène Poncelet. De volgende week leest u het waanzinnig boeiende verhaal van  een avontuurlijke Zottegemse.)

De rest is geschiedenis.
Tegen dat de volgende papieren week-krant in de bus had moeten vallen werd de ‘De Beiaard online’ aan het publiek voorgesteld. Ondertussen werd er verder aan de website en de dagelijkse werking gesleuteld. Er valt nog veel te sleutelen.

Claim.
Deze nieuwsbron is gebouwd en wordt onderhouden door mensen die zich als doel stellen de geschiedenis van regionale nieuwsgaring  eer aan te doen, de  regionale berichtgeving binnen de Vlaamse Ardennen te vrijwaren en die regio, Zuid-Oost-Vlaanderen, te promoten.

We hebben een droom.
Door kwaliteitsvolle berichtgeving aan te bieden, blijft de droom  bestaan ooit (terug) een levensvatbaar regionaal persinitiatief mogelijk te maken, al dan niet onder de huidige vorm en/of benaming.

Voor meer informatie over de website kan u terecht bij pieterdevalkenaere@hotmail.com. Het webadres www.debeiaard.com en het  mailadres  beiaardkrant@gmail.com garanderen de bereikbaarheid van de website en de redactie.

De huidige redactie is dankbaar dat ze kan verder bouwen op de  nog bestaande communicatiekanalen van het voormalige ‘Weekblad De Beiaard’ (sociale media en mailserver) en voor de welwillendheid om ook de url ‘nuus.be’ te laten koppelen aan het huidige initiatief.

Ook op u komt het aan:
Hecht u meer belang aan de vrucht van uw pen of aan de schoonheid van de beelden die u vastlegt, m éér dan aan de aandacht die u er zelf door hoopt te krijgen? Bent u deze regio genegen en heeft u oog voor nieuws en wetenswaardigheden, ook al kan u slechts eenmalig een gebeurtenis verslaan, stuur dan uw  bijdrage naar de redactie van ‘de Beiaard’.

Bericht aan de medewerkers.
Met tientallen werken we vandaag al aan de digitale krant. Een ruime redactie zorgt voor vaste invulling. Twee ‘dwazen’ zorgen voor de eindredactie. Velen  onder ons hebben mekaar nog nooit gezien. Zodra de heftigste weken achter de rug zijn komen we samen, want er valt veel te bespreken.  

Pieter, Carl en alle andere vrijwilligers.